test

Närvårdare, hemvård (nattpatrull), Korsholm

Hakuaika päättyy  18.4.2024 15:00

Vi söker en närvårdare i deltid (61%) till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid hemvården, i Korsholm.

Vid anställningens början utförs arbetet i nattpatrullen i Kvevlax. Arbetstiden är 61%.

Arbetsuppgifterna förutsätter körkort och tillgång till egen bil.

Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller examen enligt Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) eller Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården (153/2016).
Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

Yhteystiedot

Serviceförman Mari-Sofi Herlin

tel. 0505181127

mari-sofi.herlin@ovph.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Tutustu työnantajaan