test

Närvårdare, hemvården, Kristinestad

Hakuaika päättyy  31.5.2023 15:00

Vi söker
en närvårdare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid Kristinestads hemvård inom poolen. Arbetet inleds snarast möjligt enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifterna förutsätter körkort och tillgång till egen bil.

Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller examen enligt Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) eller Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården (153/2016).
Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Hanna Kärr
avdelninsskötare
tfn 040 1434484
Carina Rofhök
tf biträdande avdelningsskötare
tfn 040 4873559
fornamn.efternamn@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Tutustu työnantajaan