test

Närvårdare, mental- och missbrukarservice

Hakuaika päättyy  3.10.2023 15:00

Vi söker
en närvårdare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid resursenhet 13, mental- och missbruksservice i Närpes och Kristinestad. Vi erbjuder en mångsidig arbetsplats med arbete på två enheter: Bäckvägens serviceenhet i Närpes samt Grevehemmet i Kristinestad.

Eftersom arbetsplatsen varierar förutsätter arbetsuppgifterna körkort och tillgång till egen bil.

Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller examen enligt Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) eller Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården (153/2016).
Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

serviceförman Maarit Mitts
tfn 040 194 0207
maarit.mitts@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.

Tutustu työnantajaan