Skip to main content
test
Närvårdare, munhälsovården, Närpes - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en vikarie för närvårdare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början på munhälsovården vid Närpes hälsocentral. Arbetet inleds snarast möjligt och avslutas 31.12.2022. Till uppgiften hör bland annat munhälsovårdens tidsbokning samt övriga kansliuppgifter.

Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare examen.
Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

www.osterbottensvalfard.fi -

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Satu Kivikangas
tfn 040 153 0687
satu.kivikangas@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Närpes, 64200 Närpes
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat