Närvårdare och sjukskötare - Lohjan kaupunki

Närvårdare och sjukskötare - Lohjan kaupunki

Lojo stad söker närvårdare och sjukskötare till semestervikariat till sommaren (1-5 månader) till Lojo stads enheter för boendeservice inom seniorservicen, åldringshemmet samt hälsovårdscentralens avdelningar. Även studerande beaktas. Vi erbjuder ett intressant, utmanande och självständigt arbete i tvärprofessionella hemvårdsteam inom hela Lojo.

Hemvården är i regel för äldre, handikappade och långtidssjuka personer avsedd vård, omsorg och sjukvård som sker i hemmet. Verksamhetsprincipen för hemvården är att erbjuda hemvårdsklienter god, säker och behovsenlig omsorg. Vi samarbetar med anhöriga till klienter samt samarbetspartner som medverkar i deras omsorg.

För vikariat som närvårdare krävs att den studerande har avlagt närvårdar- eller sjukskötarstudier i tillräcklig grad (närvårdarstuderande ska ha avlagt examensdelen vård och omsorg, sjukskötarstuderande 60 sp). För vikariat som sjukskötare krävs att den studerande har minst 140 studiepoäng.

Utöver formell behörighet förväntar vi oss kompetens i vårdarbete, flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetssätt. Dessutom värdesätter vi ett utvecklingsinriktat arbetssätt, erfarenhet inom hemvården och goda färdigheter till interaktion, vilket arbetet inom teamet kräver. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit. Vår personal är kunnig samt intresserad av kundarbete och utveckling av det. Personalen skolar in dig i arbetet.

Körkort och möjlighet att använda egen bil är meriterande för sökanden. Den valdas kompetens i läkemedelsbehandling säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe. Inom hemvården sker arbetet i två skift, nattvården utgör en egen verksamhet. För vikariaten krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuer och val kan göras redan under ansökningstiden.

Lönen fastställs enligt AKTA. Prövotiden är hälften av anställningens längd.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktinformation:
Kaisankallio, Tupala och Kotola, avdelningskötare Kaisa Niskala tfn 050-3266508 eller kaisa.niskala@lohja.fi
Kultakodit, avdelningskötare Pia Blomberg tfn 044-3692470 eller pia.blomberg@lohja.fi
Kultakartano, avdelningskötare Tiina Rinkelo tfn 044-3695203 eller tiina.rinkelo@lohja.fi
Niilonpirtti, avdelningskötare Birgitta Virolainen tfn 044-0456849 eller birgitta.virolainen@lohja.fi
Pentinkulma och Mäntylä avdelningskötare Seija Erkkilä tfn 044-3741238 eller seija.erkkila@lohja.fi
Petäjäkoti, avdelningskötare Terttu Piirainen tfn 044-5673293 eller terttu.piirainen@lohja.fi
Servicecentret Iltarusko, avdelningskötare Nina Virtanen tfn 044-7674743 eller nina.virtanen@lohja.fi
Avdelningen 2, avdelningskötare Marja Maja tfn 044-3740093 eller marja.maja@lohja.fi
Avdelningen 3, avdelningskötare Soili Punkka tfn 044-3740053 eller soili.punkka@lohja.fi
Avdelningen 5, avdelningskötare Marjo Okeke tfn 044-3742840 eller marjo.okeke@lohja.fi
Bedömningsavdelningen, avdelningskötare Maarit Aartti tfn 044-3742811 eller maarit.aartti@lohja.fi
Rehabilitering och omsorg överskötare Hannele Patjas tfn 044-3691121 eller hannele.patjas@lohja.fi

Lisätietoja

http://www.lohja.fi

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 29.5.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-119-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.
.

Lojo stad, Välfärd, Seniorservice
Osoite: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Tutustu työnantajaan