Skip to main content
test
Närvårdare, Regnbågen - Sipoon kunta

Är du genuint intresserad av att arbeta med äldre? Är du bra på växelverkan och på att bemöta olika människor? Vi behöver just dig, kom och jobba som närvårdare med oss!

Vi söker till vårt team en NÄRVÅRDARE för ordinarie befattningen . Arbetet inleds enligt överenskommelse.

Regnbågen i Nickby i Sibbo är ett hemtrevligt och stämningsfullt vårdhem med 32 platser för äldre. Vi fungerar också som en stödenhet för terminalvården och ger vår personal specialutbildning inom terminalvården. Enhetens verksamhetsidé baserar sig på att de boende ska kunna uppleva en individuellt anpassad, högklassig och aktiv vardag. De boendes närmaste är en naturlig del av vår gemenskap.

Vår kunniga och entusiastiska personal är uppmuntrande och självstyrande i arbetet. Vi uppskattar varandras kunnande och vill utveckla och lära oss nya saker tillsammans. Vi ser mångfalden som en resurs, rikedom och möjlighet.

Behörighetskravet för uppgiften är examen som närvårdare, helst med inriktning på kompetensområdet äldreomsorg respektive sjukvård och omsorg eller rehabilitering. Därutöver förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket. Vi erbjuder dig också en möjlighet att utveckla dina språkkunskaper. Kännedom om äldreomsorgsarbete och terminalvård samt arbetserfarenhet på branschen räknas som merit.

Vi söker även närvårdare till visstidsanställningar och vikariat, sökande som studerar social- och hälsovård beaktas.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SOTE-avtalet). Arbetet är treskiftsarbete och prövotiden är sex månader. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2304,78 euro + eventuellt erfarenhetstillägg. Den som väljs ska uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd. För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansökningarna ska lämnas in senast 18.7.2022 kl. 16 via nedanstående länk eller på adressen www.sipoo.fi/sv/rekry. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/servicekanal/regnbagen/
http://www.facebook.com/HoivayksikkoSateenkaari/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om uppgifterna ger avdelningsskötare Sirpa Partanen 040 191 4510 eller sirpa.partanen(at)sibbo.fi

Lär dig mer om oss

Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för äldre

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Jussasvägen 14 B, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat