Närvårdare, semestervikarie Grannas Nagu - Paraisten kaupunki

NÄRVÅRDARE SEMESTERVIKARIE TILL GRANNAS NAGU 3-SKIFTESARBETE OCH NAGU HEMVÅRD 2-SKIFTESARBETE
Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom social- och hälsovård. Ålder minst 16-17 år i enlighet med äldreomsorgens direktiv. Övriga vikarier minst 18 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.
Lön enligt arbetskollektivavtal.

Läs mer

https://www.pargas.fi/grannas

Mer om arbetsgivaren

Kontaktperson: äldreomsorgsledare Marjut Hacklin, tfn 040 488 5589 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi
Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 337751. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2021. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

Pargas stad, Social- och hälsovård. Äldreomsorg, Grannas
Adress: Klockstapelgränd 2, 21660 Nauvo

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Sinulle suositellut työpaikat