NÄRVÅRDARE, SEMESTERVIKARIE PARGAS HEMVÅRD - Paraisten kaupunki

NÄRVÅRDARE, SEMESTERVIKARIE PARGAS HEMVÅRD

Närvårdarens arbete i hemvården är kundorienterad och rehabiliterande vård som sker hemma hos kunden. Arbetet omfattar förutom primärvård även sjukvårdsuppgifter. Syftet med arbetet är att ge stöd och vård till kunder som inte har anhöriga som kan hjälpa och som behöver stöd i vardagliga sysslor och aktiviteter.

Arbetet i hemvården är självständigt, rörligt och omväxlande. Närvårdarna arbetar i morgon- och kvällsskift. Vi har både svensk- och finskspråkiga anställda i våra team. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande.

Vi anställer närvårdare samt studerande inom social- och hälsovård som semestervikarie. Vi förutsätter minst 18 års ålder samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. På grund av arbetets natur är ett giltigt körkort till fördel.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt förhållningssätt. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga.

Ta gärna kontakt om du vill höra mer om vårt arbete i hemvården. Vi skolar in dig i arbetet och därför kan du modigt söka jobbet även om du inte har erfarenhet av att jobba i hemvården.

Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/hemvard

Mer om arbetsgivaren

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar via tjänsten www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 337757. Ansökan med relevanta betyg och intyg kan också skickas till adressen: Pargas stad, Social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi
Tilläggsinformation ges av teamledarna: ansvarig handledare Monika Gestranius, tfn 044 358 5840, monika.gestranius@pargas.fi och ansvarig handledare Maarit Silvan, tfn 050 596 2615, maarit.silvan@pargas.fi.

Pargas stad, Social- och hälsovård, Äldreomsorg Hemvård
Adress: Strandvägen 30, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.