Närvårdare, Solgränd, Sommarvind - Sipoon kunta

Är du expert på äldreomsorg och genuint intresserad av att arbeta med äldre och främja deras välbefinnande, hälsa och sociala aktivitet?

Vi söker nu TVÅ NÄRVÅRDARE för ordinarie befattningar från 14.6.2021, eller arbetet kan inledas enligt överenskommelse. Den ena närvårdaren kommer att arbeta på enheten Solgränd och den andra på enheten Sommarvind.

Enheterna Solgränd och Sommarvind har båda 15 vårdplatser och erbjuder boendeservice dygnet runt för minnesjuka personer och personer med många fysiska sjukdomar. Båda enheterna är belägna i Nickby. Arbetsenheten består av 17 närvårdare, två sjukskötare samt en ergoterapeut och en chef. Tyngdpunkten i närvårdarens arbete ligger på att erbjuda de boende sådant som är viktigt för dem: en meningsfull vardag och en trivsam, trygg miljö där de får leva på sitt eget sätt. Självstyrning betonas på enheten.

Vi söker närvårdare som har ett genuint intresse att arbeta med äldre och deras familjer. Vi hoppas att du är en flexibel teamarbetare, aktiv och initiativrik och att du skapar en positiv attityd på arbetsplatsen.

Vi erbjuder dig en bra introduktion i arbetet, mångsidiga arbetsuppgifter, en möjlighet att utveckla din yrkeskunskap samt stöd för välmående i arbetet. Alla inom teamet bidrar till att göra arbetet smidigt, inspirerar varandra och skapar tillsammans en bra stämning inom arbetsgemenskapen.

Behörighetskravet för uppgiften är examen som närvårdare med inriktning på kompetensområdet äldreomsorg respektive sjukvård och omsorg eller rehabilitering. Vi förutsätter också goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Arbetet är treskiftsarbete och lönen bestäms enligt AKTA. Prövotiden för uppgiften är sex månader. Den som väljs för uppgiften ska visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansökningarna ska lämnas in senast 28.5.2021 kl. 16 via nedanstående länk eller på adressen www.sipoo.fi/sv/rekry. Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/serviceboende-med-heldygnsomsorg/
https://www.facebook.com/suvikujasuvituuli

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsinformation om uppgiften ger avdelningsskötare Tina Lindgren tina.lindgren(a)sibbo.fi eller Antti Lemetyinen 040 191 4516.

Lära dig mer om oss

Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för äldre

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Jussasvägen 18 A, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat