Söker du nya utmaningar som närvårdare? Vi söker två närvårdare till Stengårds seniorcenter. Arbetsavtalsförhållanden är stadigvarande.

På den svenskspråkiga dygnet runt avdelningen finns 18 vårdplatser. Våra kunder är mångsjuka och över 65 år, som behöver mycket hjälp och omsorg. Stengård erbjuder de äldre kortvarig vård och omsorg samt bedömning, rehabilitering och långvarig dygnet runt vård.

Vi erbjuder dej ett intressant och givande jobb som närvårdare, där du har möjlighet att använda ditt kunnande i gerontologiskt och rehabiliterande vårdarbete, som medlem i ett professionellt vårdteam. Avdelningens sjukskötare, närvårdare, terapeuter, farmaceuten och socialhandledaren ger stöd och introduktion i ansvarsvårdarens uppgifter. Som närvårdare i vårt team, har du har en strålande möjlighet att fördjupa och stärka dina kunskaper i områdena för rehabilitering inom äldreomsorgen, sjukvård, medicinsk vård och kinestetik.

Dina framtida kollegor beskriver Villa Theos arbetsgemenskap på följande sätt:
Vi är som en liten gemenskap, där alla har en stark känsla av samhörighet. Vi tar hand om varandra och det finns alltid hjälp tillgängligt vid behov. Personalen här är mycket yrkeskunnig och vi har ett tätt mångprofessionellt samarbete. Hos oss arbetar personal i alla åldrar och vi ser det som en rikedom i vår verksamhet.Här trivs man verkligen på jobb och därför har vi ett mycket litet utbyte av personal.

Helsingfors stad erbjuder mångsidiga personalförmåner, goda möjligheter till utbildning och utveckling i arbetet, företagshälsovårdens tjänster samt en tjänstebostad vid behov.

Du kan börja 8.3.2021 eller efter överenskommelse.

Behörighetsvillkor:
-Närvårdares yrkesutbildning.
-Vi förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.
-Språkkunskapskrav är goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska.
-Språkkunskapkrav är nöjaktiga muntliga kunskaper i svenska.
-Personen som blir vald till uppgiften bör visa ett intyg över drogtest förrän arbetsförhållandets börjar.
-Den sökande ska före antagningsbeslutet förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta uppgiften.

Vi förutsätter att du har:
-kompetens i att bemöta minnessjuka klienter
-ett genuint intresse för arbete bland äldre, god samarbetsförmåga
-har mod att möta förändringar.
-har nöjaktiga kunskaper i muntlig svenska.

Läs mer

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/ocksa-pa-svenska/

Mer om arbetsgivaren
  • Helsinfors social- och hälsovårdssektor, Stengårds seniorcenter, avdelning 22
  • JobbFast anställning
  • SOTE-03-189-21
  • 08.03.2021 eller enligt överenskommelse
  • 2166,46 e / mån.
  • 3.2.2021 - 1.3.2021 15:00
  • Närvårdare och primärskötareHelsingforsNyland

Avdelningsskötare Anna Ruttonen
tfn. 09 310 46161
anna.ruttonen@hel.fi

Helsinfors social- och hälsovårdssektor, Stengårds seniorcenter, avdelning 22
Adress: Sibeliusgatan 14, byggnad 10, 00260 Helsinki

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.