test

Vi söker en närvårdare eller studerande inom området, för ett vikariat till Stengårds svenskspråkiga bedömnings- och rehabiliteringsenhet samt korttidsenheten 4. Längden på vikariatet enligt överenskommelse, du kan börja hos oss redan i slutet av januari.

Vi erbjuder dej ett intressant och varierande arbete som närvårdare. Den mångprofessionella arbetsgemenskapen stöder dig i arbetet och erbjuder en bra inskolning. I denna uppgift har du en utmärkt chans att utveckla och träna dina färdigheter. Vi önskar att du har intresse av att arbeta med äldre samt samarbetsfärdigheter och uthållighet att arbeta i föränderliga arbetsförhållanden.

Arbetet är treskiftesarbete och du har möjlighet att påverka arbetsplaneringen.

På Stengårds seniorcentral finns det två bedömnings- och rehabiliteringsavdelningar, korttidsvård samt dygnetruntvård. På området finns två enheter för dagverksamhet. En del av servicen är riktad till svenskspråkiga klienter. Vi använder patiendatasystemet Apotti samt RAI-systemet. Lokalvårdarna sköter om mat- och städservicen.

Stengårds seniorcentral ligger i Tölö i Helsingfors, med goda kollektivtrafikförbindelser och omringad av ett antal vackra parker.

Helsingfors stad erbjuder mångsidiga personalförmåner, arbetsplatsskolning och utvecklingsmöjligheter, arbetsplatshälsovård samt tjänstebostad vid behov.

Om du är studerande önskar vi att du nämner antal avlagda studiepoäng och är beredd på att visa ditt studieutdrag.

Vi väntar på din ansökan!

Behörighetsvillkor:

Närvårdares yrkesutbildning. Vi förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.
Studerande bör vara beredda att visa studieutdrag.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska.

Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Möjlighet att arbeta på svenska är meriterande.

Läs mer

https://www.hel.fi/sote/enheterna-sv/seniorcentraler/stengard/

Mer om arbetsgivaren
  • Social-och hälsovårdssektorn, Södra serviceområdet, Stengårds seniorcenter, Avdelning 4
  • JobbVikariat
  • SOTE-03-58-22
  • 31.1.2022-31.8.2022
  • 2166,46 e/mån (utexaminerad närvådare)
  • 11.1.2022 - 26.1.2022 15:00
  • Närvårdare och primärskötareHelsingforsNyland

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Britt-Marie Lindfelt, tel. 050 565 5807

Lär dig mer om oss

Social-och hälsovårdssektorn, Södra serviceområdet, Stengårds seniorcenter, Avdelning 4

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Sibelisgatan 14, 00260 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat