Närvårdare till äldreomsorgen, Grannas/Nagu - Paraisten kaupunki

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, Grannas/Nagu. Treskiftesarbete. Anställningen börjar så fort som möjligt och gäller tillsvidare.
Vi söker en yrkeskunnig och människonära person som planerar, genomför och utvärderar invånarnas övergripande vård och omsorg.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi uppskattar erfarenhet av äldreomsorg och intresse för att utveckla den egna yrkeskunnigheten.
Utöver ett intressant arbete erbjuder vi dig en inspirerande arbetsgemenskap där vi satsar på gott ledarskap och personalens välmående. Möjlighet till lunch till personalpris, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter samt motionsförmåner.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Läs mer

https://www.pargas.fi/grannas

Mer om arbetsgivaren

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 316297.
Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcetralen@pargas.fi senast 31.10.2020 kl. 12.00.

Pargas stad, Social- och hälsovård, Äldreomsorg, Grannas
Adress: Klockstapelgränd 2, 21660 Nauvo

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.