Skip to main content
test
Närvårdare till hemvården i Pargas - Paraisten kaupunki

På jobb till skärgården - närvårdare till utvärderings- och hemförlovningsteamet inom hemvården i Pargas

Vi söker en närvårdare till utvärderings- och hemförlovningsteamet inom hemvården i Pargas centrumområde. Teamet utför förebyggande arbete i huvudsak med nya klienter. Tyngdpunkten i arbetet ligger vid bedömning och rehabilitering av klienterna samt hemförlovning av klienterna och deras och sjuk- och hälsovård.

Arbetet som närvårdare inom hemvården är mångsidig vård och omsorg som huvudsakligen sker hemma hos klienten. Arbetet omfattar utöver grundläggande vård även sjukvårdsuppgifter. Du får planera, utveckla och implementera olika sätt att stödja klienten att klara sig hemma. Arbetet är mångprofessionellt teamarbete vars goda resultat i att rehabilitera klienterna gör det meningsfullt och givande.

Arbetet i hemvården är självständigt, rörligt och omväxlande. Närvårdarna arbetar i morgon- och kvällsskift. Sjukskötarna arbetar som stöd för närvårdarna i hemvårdens team och teamledarna ser till att arbetet löper smidigt. Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap. Därför erbjuder vi dig ett jobb där du kan utvecklas yrkesmässigt och utnyttja dina kunskaper i mångsidiga arbetsuppgifter. Vi har både svensk- och finskspråkiga anställda i våra team. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande.
Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Vi fäster större vikt vid ditt intresse för tjänster för äldre än tidigare arbetserfarenhet i branschen. Vi skolar in dig i arbetet och därför kan du modigt söka jobbet även om du inte har erfarenhet av att jobba i hemvården.

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort. Även kunskap om vård av minnessjuka räknas som en merit.

Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/hemforlovningsteamet

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ta gärna kontakt om du vill höra mer om vårt arbete i utvärderings- och hemförlovningsteamet. Teamledare Tove Lehtinen ger mer information, tfn 040 488 5566, tove.lehtinen@pargas.fi.
Vi önskar att ansökningarna i första hand lämnas in elektroniskt via webbsidan www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 457986 senast 21.8.2022 kl. 12.00. Ansökan med behövliga betyg och intyg kan även sändas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi.

Lär dig mer om oss

Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuolto, Vanhustenhuolto, Kotisairaanhoito - Hemsjukvård

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km.  Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).

Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.

Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Strandvägen 30, 21600 Parainen

Sinulle suositellut työpaikat