test

Närvårdare, vikare Regnbågen Korpo

Hakuaika päättyy  25.4.2023 14:00

Närvårdare, semestervikarier Regnbågen Korpo

Kom till oss på sommarjobb i den vackert skärgården Korpo. Äldretjänsterna i Egentliga- Finlands välfärdsområdet söker glada och energiska sommarjobbare för att ersätta närvårdarens sommarsemester.

Korpo ligger i den vackra Åbolands skärgården, där havet och naturen är starkt närvarande.
Regnbågen är en effektiverat serviceboende för äldre i Korpo, varifrån även Korppoos hemtjänst verkar.

Regnbågen erbjuder dig ett mångsidigt arbete vid vårt team inom äldreomsorgen. Arbetet är självständigt och omväxlande med klienternas välmående i centrum. Vårt arbetsklimat är öppet och vi stöder varandra.
Av dig önskar vi ett positivt och aktivt förhållningssätt. Vi uppskattar flexibilitet, ansvarkänsla, samarbetsförmåga och eget iniativtagande. Arbetet är skiftesarbete.

Behörighetsvillkor: närvårdare, vårdbiträde eller studerande inom social- och hälsovård.
Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Behöver du hjälp med att hitta en lägenhet i samhället så försöker vi hjälpa till.

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 458 0400 eller per e-post fornamn.efternamn@varha.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas via det elektroniska ansökningsformuläret.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt. Tutustu työnantajaan