Skip to main content
test
Närvårdare, vikariat - Raaseporin kaupunki

Vikariat som närvårdare

Raseborgs stad söker två vikarier som närvårdare inom hemservice för barnfamiljer, för tiden 1.8.2022 - 17.5.2023 och 1.7.2022 - 31.8.2023, med ev. möjlighet till förlängning.

Till arbetsuppgifterna hör att erbjuda hemservice till barnfamiljer. Närvårdaren utför arbetet självständigt med klientfamiljer i deras hem, eller på annan plats utom hemmet. Hemservicen för barnfamiljer erbjuder stöd för föräldraskap och barnfamiljers välmående. Arbetet sker inom hela Raseborg.

Teamet för familjesocialarbete bedömer servicebehovet enligt socialvårdslagen (1301/2014) och ger stöd åt barn, unga och familjer, ofta i ett mångprofessionellt samarbete med stadens övriga enheter. Teamet består av en ledande socialarbetare, en socialarbetare, fyra familjehandledare, tre socialhandledare samt två närvårdare. Till teamet hör även en servicekoordinator som handhar barn och ungas ärenden i ett brett samarbete med övriga enheter inom staden.
Regelbunden arbetshandledning erbjuds.

Behörighetsvillkor för uppgifterna som närvårdare är för uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande examen, samt goda kunskaper i finska och svenska.

Lönesättning enligt SH-avtalet. Tillgång till egen bil är en fördel.

Den som väljs till uppgiften ska innan han eller hon tar emot tjänsten visa upp ett sådant straffregisterutdrag, som förutsätts i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med § 48 och § 48a i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Mera information om vikariatet ger ledande socialarbetare Heidi Wigren, tfn 019 289 3965, e-post heidi.wigren@raseborg.fi eller socialhandledare Lee Lindqvist tfn 019 289 3049, e-post lee.lindqvist@raseborg.fi.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 452600. Ansökningstiden går ut 5.7.2022 kl. 15.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information om vikariatet ger ledande socialarbetare Heidi Wigren, tfn 019 289 3965, e-post heidi.wigren@raseborg.fi eller socialhandledare Lee Lindqvist tfn 019 289 3049, e-post lee.lindqvist@raseborg.fi.

Lär dig mer om oss

Barn- och familjetjänster

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari
Raseborg stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat