Skip to main content
test
Närvårdare, vikariat, akutavdelningen - Paraisten kaupunki

NÄRVÅRDARE VIKARIAT, AKUTAVDELNINGEN

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar ett vikariat som NÄRVÅRDARE på akutavdelningen 12.9.2022-31.8.2023.

På akutavdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Patienterna kommer till vår avdelning huvudsakligen från specialsjukvården eller från den egna hälsostationens jourmottagning. Uppgiften förutsätter goda samarbets- och samspelsförmågor.
På akutavdelningen har du bra möjligheter att arbeta som en del av den yrkeskunniga personalen och att göra mångsidigt arbete i en mångprofessionell arbetsgemenskap. Du får bra stöd från kolleger och förmän. Arbetet görs i tre skift.

Behörighetsvillkoren:

Närvårdares yrkesutbildning eller motsvarande social- och hälsovårdens tidigare examen. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Vi beaktar också studeranden som blir färdig under hösten 2022.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a.

Lön enligt SOTE-avtal.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 040 488 5524 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 040 821 0606
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 456731. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 14.8.2022. Ansökningar returneras inte.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård, Hälsovård, Hälsovårdscentralens akutavdelning

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Vapparvägen 15 a, 21600 Parainen

Sinulle suositellut työpaikat