Skip to main content
test

Vi söker en närvårdare för visstidsanställning inom hemvården i Grankulla tills 31.1.2023.

Vill du arbeta inom hemvården där listorna planeras så att de anställda inte behöver springa och så att ordentliga matpauser är möjliga? Om du svarade ja - välkommen till Grankulla! Vi bemöter och tar hand om våra klienter utan brådska och de anställdas arbetsinsatser uppskattas. Hemvården har ca 100 klienter, och vi har två team med sammanlagt 18 närvårdare och fyra sjukskötare. Utöver det stöttas du också av chefen för hemvården.

Våra skötare säger att det bästa med jobbet inom hemvården är våra underbara klienter! Många av klienterna har svenska som modersmål. Du behöver kunskaper i både finska och svenska. Arbetet är också intressant för att det är mångsidigt. Grankulla stads hemvård använder patient- och klientdatasystemet Apotti. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av Apotti, vi ger dig utbildning och under arbetet får du stöd i att använda systemet både av våra Apotti-stödpersoner och av din närmaste chef.

Arbetet består av närvårdaruppgifter i hemvården: planering, genomförande och utvärdering av vården för våra klienter. Arbetssättet stöder klienternas funktionsförmåga och främjar rehabiliteringen. Vi tillämpar en egenvårdarmodell. Arbetet inom hemvården är ansvarsfullt och omfattar även administrering av läkemedel. Närvårdaren arbetar i två skift, också under veckoslut. Hemvårdens kontor finns i nya lokaler i Villa Breda.

Vi ger introduktion till arbetet och utöver din närmaste chef får du stöd av hela hemvårdsteamet. Tveka inte att skicka din ansökan till oss även om du ännu inte har hunnit få erfarenhet av arbetet som närvårdare. Det viktigaste är att du har rätt attityd, är intresserad av arbetet och av att utveckla dina färdigheter.

Behörighetskravet är närvårdarexamen eller en tidigare motsvarande examen. Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena och minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Arbetet förutsätter vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Körkort är önskvärt men inte obligatoriskt. Som fördel räknas erfarenhet av arbetet som egenvårdare, arbete inom äldreomsorgen och/eller hemvården, samt en inriktning på sjukvård och omsorg, äldreomsorg eller rehabilitering.

På anställningen tillämpas villkoren i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Den som väljs ska uppvisa betyg på att hen uppfyller de formella kraven på kompetens och betyget kontrolleras under intervjun. Arbetstiden är 114 h 45 min/3 vecka. Arbetet är periodarbete.

Läs mer

http://www.grankulla.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

chefen för hemvården Jonna Hedström, tfn 050 500 4137 eller fornamn.efternamn@grankulla.fi

Lär dig mer om oss

Grankulla stad, social- och hälsovård, äldreomsorg

Grankulla är en liten och trevlig villastad som omges av Esbo. Här är avstånden korta och många av invånarna kallar sin hemstad för en by. Samhörigheten är stark och undersökningar visar att Grankullaborna är mycket nöjda med sin boendemiljö. Grankulla har 10 000 invånare och en levande tvåspråkighet.

Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling.


Adress: Bredavägen 16, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat