Närvårdarvikariat - Hangon kaupunki

Närvårdarvikariat - Hangon kaupunki

Kom och jobba i det soliga och de goda vindarnas Hangö.

Vi söker närvårdare för semester- och andra kortare vikariat till bäddavdelningen vid hälsovårdscentralen samt till hemvården och boendeservicen vid äldreomsorgscentralen.

Vikariaten har fortlöpande ansökningstid via Kuntarekry.fi. Vi intervjuar och väljer under ansökningstiden.

Till närvårdarvikariat kan också söka studerande som avlagt minst 80 sp.

Vid intervjun kontrollerar vi den sökandes identitet, arbets- och studieintyg, studieprestationer samt eventuella andra intyg.

Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Hälsovårdscentralens bäddavdelning: avdelningsskötare Sari Lehtinen, 040 828 1647, sari.lehtinen@hanko.fi.
Hemvården: öppenvårdens förman Sirpa Råberg, 040 778 6275, sirpa.raberg@hanko.fi
Serviceboende: förman för serviceboende Ann Nylund, 040 135 9456, ann.nylund@hanko.fi

Hangö stad, Grundtryggheten
Adress: Esplanaden 85, Berggatan 4, 10900 Hanko

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.