Närvårdarvikariat - Siuntion kunta

Vi söker till Sjundeå bäddavdelning som har 20 vårdplatser en tillförlitlig och varmhjärtad närvårdarvikarie för tiden 1.2.-31.5.2021.

Arbetet är 3-skiftsarbete. Närvårdaren arbetar som sakkunnig inom basvården för de äldre. Ett kreativt arbetssätt, som betonar individens ansvar, är en del av närvårdarens arbete. Vi erbjuder dig en bra introduktion, flexibel planering av arbetsscheman och bra arbetsklimat.

Som kompetenskrav är lämplig grundexamen inom social- och hälsovård.
I vikariatet förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Den valda skall innan vikariatet mottas förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För vikariatet tillämpas två (2) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter fås av avdelningsskötare Kati Bhattacharya, tfn 044 386 1035, e-post kati.bhattacharya@siuntio.fi

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelningen, Äldreomsorgens resultatområde, Bäddavdelningen
Adress: Charlotta Lönnqvistväg 5, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.