Näyttelymestari - Lahden kaupunki

Tule töihin Lahden museoihin! Haemme Näyttelytoimintayksikköön NÄYTTELYMESTARIN sijaista määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 3.1.2022 - 31.12.2022.

Näyttelymestari osallistuu näyttelyiden visuaaliseen suunnitteluun, vastaa teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta osana teknistä ryhmää ja museoiden projektityöryhmiä. Näyttelyteknisten toteutusten suunnittelu ja hankintatyöt sekä näyttelyiden rakentaminen ja purkaminen ovat osa työnkuvaa.

Lahden museot koostuu neljästä eri museotalosta Lahden visuaalisten taiteiden museosta Malvasta, Historiallisesta museosta, Hiihtomuseosta ja Radio- ja tv-museo Mastolasta. Ensisijaisena työkenttänä näyttelymestarin sijaisella on keväällä 2022 avautuvan Malvan näyttelyihin liittyvät työt.

Näyttelymestarin ja teknisen tiimin työtilat löytyvät Lahden museoiden kokoelmakeskuksesta. Tarjoamme työpaikan kiinnostavassa ympäristössä ja työssä innostavien kollegoiden keskellä.

Toivomme hakijalta soveltuvaa ammattitutkintoa ja/tai kokemusta vastaavanlaisesta työstä museossa. Lisäksi toivomme työhön soveltuvaa työkokemusta museoiden näyttelysuunnittelusta ja erilaisten teknisten toteutusten suunnittelusta, kokoonpanosta ja asennuksesta. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä tiimityöskentelytaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme positiivista työasennetta, innostavaa ja joustavaa työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä.

Eduksi katsotaan hyvät kädentaidot, AV-osaaminen, B/C ajokortti ja kohtuullinen englannin kielen taito. Annamme arvoa kykyyn toiminnan kehittämisestä oman tehtäväalueen osalta ja innostuneesta otteesta museotyön monipuoliseen tehtäväkenttään.

Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Koeaika on 5 kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 1.11.2021 klo 9.00.

Lisätietoja

http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/etusivu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vt. näyttelypäällikkö Suvi Kuisma, suvi.kuisma(at)lahti.fi, p. 050 398 5521

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kaupunginmuseo, Näyttelytoimintayksikkö

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Lahden museot, Päijänteenkatu 9, 15110 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat