Neuropsykologi toimi, kuntoutuksen vastuualue - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopistollisen sairaalan kuntoutuksen vastuualueella on haettavana 30.12.2020 klo 14.30 mennessä neuropsykologin toimi.

Kuntoutuksen vastuualueeseen kuuluvilla aivovammapoliklinikalla ja kuntoutustutkimuspoliklinikalla tehdään laaja-alaisia selvityksiä potilaiden toiminta- ja työkyvystä sekä kuntoutusmahdollisuuksista. Lisäksi 17-paikkainen vuodeosasto tuottaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta koko Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle.

Neuropsykologin työhön kuuluu neuropsykologisten tutkimusten tekeminen, kuntoutujien läheisten ohjaaminen ja moniammatillisessa tiimissä asiantuntijana toimiminen. Potilaat ovat yli 16-vuotiaita, pääosin erilaisista aivovaurioista kuntoutuvia (aivovammat, AVH, muut neurologiset tilat). Nyt haettavan toimen päätyöalueena on aivovamma- ja kuntoutustutkimuspoliklinikka. Poissaolojen aikana neuropsykologi sijaistaa kuntoutusosaston neuropsykologia ja toteuttaa osaston terapioita. Nyt avoimena olevan toimen lisäksi toimialueella toimii yksi neuropsykologi ja kaksi psykologia.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja neuropsykologian erikoistumiskoulutus. Toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää suoritettua neuropsykologian erikoispsykologin koulutusta. Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan myös huomioida määräaikaisena neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksessa oleva psykologi.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsopimussuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Neuropsykologin palkkaus määräytyy KVTES:n ja psykologien palkkausta koskevan paikallisen sopimuksen mukaisesti.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Kuntoutus, Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • PPSHP-02-186-20
  • Sopimuksen mukaan
  • Sovellettava työ- ja virkaehtosopimus
  • 20.11.2020 - 30.12.2020 14:30
  • PsykologitTerveydenhuoltoalaOuluPohjois-Pohjanmaa

Lisätietoja neuropsykologin toimesta antavat vt. ylilääkäri Anne Saari, p. 040 563 8150, psykologi Eka Roivainen, p. 040 565 4075 ja psykologi Jiri Lahti, p. 050 410 6851.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Kuntoutus, Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.