Nuoriso-ohjaaja - Keuruun kaupunki

Haemme koulunuorisotyöntekijää osallisuushankkeeseen Keuruulla ja Haapamäellä. Hankeen tavoite on jalkauttaa nuorisotyön menetelmät kouluihin ja tavoittaa nekin nuoret, joita on muuten hankala saavuttaa. Hanketta rahoittaa aluehallintovirasto.
Koulunuorisotyöntekijä työskentelee yläkouluilla (myös nivelvaiheet 6.lk - 2.aste) yhteistyössä opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa tukien nuorten kasvua, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Tavoitteena on koulujen yhteisöllisyyden lisääminen, yksilön vahvistaminen ryhmän jäseneksi ja täten yksinäisyyden vähentäminen. Työ on ennaltaehkäisevää ja varhainen puuttuminen on keskiössä.
Kouluissa tehtävää nuorisotyötä ovat osallisuuskasvatus, nuorisotiedotus ja -neuvonta, kerho- ja harrastetoiminta, kiusaamisen ja muiden negatiivisten ilmiöiden ehkäisy, kodin ja koulun välinen yhteistyö, ryhmäytysten ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, pienryhmien ohjaus, vertaissovittelu ja välituntitoiminta. Ohjauskokonaisuudet määräytyvän nuorten, sekä koulujen tarpeiden mukaan.
Koulunuorisotyötä tehdään kouluilla, nuorisotiloilla, lähiympäristön toimijoiden kanssa korostaen oppimisympäristöjen monimuotoisuutta. Työ sisältää satunnaista ilta- ja viikonlopputyötä. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vahvoja vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, organisointikykyä, joustavuutta sekä aktiivista työotetta. Nuorisotyö näkyy pitkälti myös digitaalisena ja digitaalisten ympäristöjen tuntemisesta on hyötyä. Työ on liikkuvaa ja ajokortti on välttämätön.
Edellytämme tehtävään soveltuvaa ammatillista perustutkintoa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan/ nuoriso- ja yhteisöohjaajan tutkinto, sekä työkokemusta nuorten parissa toimimisesta ja ohjauksesta.

Lisätietoja

http://www.keuruunvapaa-aika.fi
http://www.keuruu.fi

Tutustu työnantajaan

Nuoriso-ohjaaja Moona Räty p. 040-5126348
Vapaa-aikapäällikkö Heli Peltola p. 040-8272753

Keuruun kaupunki, Sivistyspalvelut, Vapaa-aikapalvelut
Osoite: Multiantie 5, 42700 Keuruu

Keuruu on vireä maalaiskaupunkin, jossa on monipuoiset harrastusmahdollisuudet.

Keuruun kaupunki - Savuton työpaikka Keuruun kaupunki - Unicef lapsiystävällinen kunta