Nuoriso-ohjaaja - Huittisten kaupunki

Huittisten kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelut hakee

NUORISO-OHJAAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toimi täytetään 2.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Pääasiallinen toimipiste on keskustan nuorisotilalla. Toimen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työn pääpaino on nuorisotilatyössä. Nuoriso-ohjaajan tehtäviin kuuluu suunnitella, toteuttaa ja kehittää nuorisotilatoimintaa (keskustan ja Vampulan nuorisotilat), kouluyhteistyö, tapahtuma-, leiri- ja retkitoiminta, mukanaolo lapsia ja nuoria koskevissa projekteissa sekä yhteistyö ja yhteydenpito kaupungin eri hallintokuntien, yhdistysten ja seurakuntien kanssa. Työtä tehdään erilaisissa toimintaympäristöissä, mutta pääpaino on nuorisotilatyössä. Työhön kuuluu nuorisotyön kehittäminen nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, joustavuutta, kykyä toimia erilaisissa toimintaympäristöissä, kykyä kohdata lapsia ja nuoria erilaisissa tilanteissa, hyviä ohjaustaitoja ja kehittävää työotetta. Arvostamme luovuutta, yhteistyötaitoja sekä itsenäistä työotetta ja poikkeaviin työaikoihin sopeutumista. Työ vaatii ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Hyvä tietotekniikkaosaaminen katsotaan eduksi.

Toimeen valittavalta edellytetään alan koulutusta, yhteisöpedagogin tai muuta soveltuvaa AMK-koulutusta tai aikaisempaa opistotason tutkintoa sekä työkokemusta nuorisotilatoiminnasta ja nuorten parissa toimimisesta.

Työaika on 38,25 tuntia/viikko ja palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Teuvo Munkki, puh. 044 560 4331, sähköposti teuvo.munkki@huittinen.fi.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusana Huittinen) tai toimittamalla hakemusasiakirjat postitse osoitteella Huittisten kaupunki, nuoriso- ja liikuntapalvelut, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen. Kuoreen merkintä "nuoriso-ohjaaja". Mahdolliset paperiset hakemukset siirrämme sähköiseen Kuntarekry-järjestelmään. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakuaika päättyy 14.5.2021 klo 12.00.

Huittisissa 16.4.2021
Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Lisätietoja

https://www.huittinen.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Munkki Teuvo, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja, puh. 044 560 4331, teuvo.munkki@huittinen.fi

Lisätietoja

Huittisten kaupunki, Sivistyspalvelukeskus, Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Olemme vireä ja vilkas noin 10000 asukkaan satakuntalainen kaupunki, talousalueensa kaupan keskus ja tunnettu hyvästä liikenteellisestä sijainnistaan. Huittisten kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen

Sinulle suositellut työpaikat