Skip to main content
test
Nuoriso-ohjaaja/starttivalmentaja - Taivalkosken kunta

Nuoriso-ohjaajan/starttivalmentajan sijaisuus (hakuaikaa jatketaan 27.5.2022 klo 15.00 saakka)

Taivalkosken kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi nuoriso-ohjaajan/starttivalmentajan sijaisuus 31.12.2022 saakka, sijaisuus todennäköisesti jatkuu ko. ajan jälkeen. Työ sisältää 50% nuoriso-ohjaajan tehtäviä ja 50% starttivalmentajan tehtäviä.

Nuorisotyön “kotipesä” on nuorisotilat, jonne lapset ja nuoret voivat tulla viettämään vapaa-aikaansa. Nuorisotiloilla nuoret voivat tavata toisiaan ja jutella asioistaan turvallisen ja tutun aikuisen kanssa. Nuorisotiloilla on myös paljon pelejä ja muuta toimintaa, mihin nuoret voivat osallistua oman mielenkiintonsa mukaan.

Nuoriso-ohjaajan tehtäviin kuuluu nuorisotoiminnan suunnittelua ja toteutusta yhteistoiminnassa nuorten kanssa. Työtä tehdään myös monialaisesti muun muassa koulujen (koulunuorisotyö) sekä kulttuuri- ja liikuntatoimen kanssa. Yhteistyön osana suunnitellaan yhdessä lapsille ja nuorille retkiä, tapahtumia ja muuta toimintaa. Nuoriso-ohjaajan työ sisältää osittain myös itsenäistä suunnittelua ja toteutusta, mainosten suunnittelua, muuta tiedottamista sekä raportointia toimintasuunnitelman toteutumisesta.

Starttipaja nuorten Savotta on nuorisolain alaista toimintaa ja se on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille aikuisille. Starttipajatoiminnan keskeinen tehtävä on tukea nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Starttipaja tarjoaa nuorelle yhteisön ja vahvistaa hänen kiinnittymistään ja sitoutumistaan yhteiskuntaan. Työpajatoiminta on väline nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Starttivalmentajan tehtävänä on huolehtia viikko-ohjelman suunnittelusta yhdessä nuorten kanssa, suunnitelman toteuttamisesta sekä tavoitteiden laatimisesta toiminnalle. Valmentajan työnkuvaan kuuluu myös kirjaamista, raportointia sekä muita kirjallisia tehtäviä ja ideointia.

Hakijalta edellytetään riittävää nuoriso- tai sosiaalialan koulutusta (yhteisöpedagogi, sosionomi tai muu soveltuva) sekä kokemusta nuorten kanssa tehdystä työstä. Kokemus erityistä tukea tarvitsevien nuorten tukemisesta katsotaan eduksi. Tehtävät edellyttävät hyviä sosiaalisia taitoja, suunnitelmallisuutta, kykyä itsenäiseen sekä monialaiseen työskentelyyn, joustavuutta, innovatiivisuutta, empaattisuutta, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta ottaa puheeksi vaikeitakin asioita.

Työ sisältää päivä-, ilta- sekä viikonlopputyötä. Työaika on 38,25 h viikossa. Palkkaus määräytyy KVTES mukaan.

Lisätietoja tehtävistä antavat vapaa-aikaohjaaja 040-8340664 nuoriso-ohjaajan tehtävistä ja palveluohjaaja 040-8412509 starttivalmentajan tehtävistä.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset, ansioluettelo sekä opinto- ja työtodistukset tulee lähettää sähköpostiosoitteella taivalkoski.sivistysltk@taivalkoski.fi tai osoitteella Taivalkosken kunta, sivistyspalvelut, PL 25, 93401 Taivalkoski (käyntiosoite: urheilutie 4B). Hakemusten tulee olla perillä 27.5.2022 klo 15.00 mennessä. Aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vapaa-aikaohjaaja 040-8340664 nuoriso-ohjaajan tehtävistä ja palveluohjaaja 040-8412509 starttivalmentajan tehtävistä.

Lisätietoja

Taivalkosken kunta

www.taivalkoski.fi


Osoite: Urheilutie 4 B, 93400 Taivalkoski
Taivalkosken kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat