Nuoriso-ohjaaja/Yhteisöpedagogi - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

REDUn opiskelijapalvelujen palvelukokonaisuus tukee opiskelijan hakeutumista, oppimista, hyvinvointia sekä töihin/jatko-opintoihin sijoittumista kaikissa REDUn toimintayksiköissä ja verkossa (sis. mm. opintotoimisto- ja aulapalvelut, opiskelijahaku ja -valinta, opiskelijahallinto, opinto-ohjaus, opiskeluhuolto ja -hyvinvointi, opiskelijoiden asuntola- ja vapaa-ajan ohjaus). Opiskelijapalveluista koordinoidaan myös koulutuksen markkinointia ja viestintää.

Opiskelijapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi REDU asuntolapalveluihin NUORISO-OHJAAJA, YHTEISÖPEDAGOGI tukemaan nuorten kasvua ja osallisuutta. Tehtävä on vakinainen. Tehtävän sijoituspaikkakunta on Rovaniemi, mutta tehtäviä voi olla myös REDUn muilla koulutuspaikkakunnilla.

Tehtäviin kuuluu mm:
- nuorten psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen kasvun sekä tasapainoisen kehityksen tukeminen
- nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen
- ennakoiva valistustyö turvallisiin, terveellisiin ja taloudellisiin valintoihin elämässä
- moniammatillinen verkostotyö
- yhteistyö asuntola- ja vapaa-aikaohjaajien kanssa
- asiantuntijatehtävät nuorten elämänhallintaan liittyvissä haasteissa

Nuoriso-ohjaaja, yhteisöpedagogilta edellytetään yhteisöpedagogin amk-koulutusta tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Tehtävää täytettäessä arvostamme:
- alan työkokemusta ja näyttöä nuorisotyöstä
- oma-aloitteisuutta, itsenäistä ja kasvatuksellista työotetta
- näyttöä valmentavien ja ohjauksellisten työmenetelmien osaamisesta
- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä innostusta nuorten kanssa työskentelemiseen
- positiivista elämänasennetta
- hyviä TVT taitoja
- englannin kielen taitoa

Ajokortti on välttämätön. Työ on päivä- ja iltatyötä. Tarpeen mukaan konsultointia/työmatkoja on REDUn muiden paikkakuntien asuntoloihin (Kittilä, Kemijärvi ja Sodankylä)

Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika. YT-neuvottelun kohderyhmässä olevat henkilöt huomioidaan ensisijaisesti tehtävää täytettäessä.

Lisätietoja

http://www.redu.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa opiskelijapalvelupäällikkö Leila Hurtig, p. 040 5813706, e-mail etunimi.sukunimi@redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU, Opiskelijapalvelut
Osoite: Korvanranta 50, 96300 Rovaniemi

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi.