Nuoriso-ohjaajan toimi - Kokkolan kaupunki

Nuoriso-ohjaajan toimi

Kokkolan kaupungin nuorisopalveluissa on haettavana NUORISO-OHJAAJAN toimi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 16.8.2021 alkaen.

Nuoriso-ohjaajan tehtäviin kuuluu nuorisotilatyö: toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen yhdessä nuorten ja nuorisopalveluitten muiden ohjaajien kanssa sekä alueellinen työ. Työ sisältää myös tapahtumia, retkiä, leiritoimintaa, jalkautuvaa nuorisotyötä ja toimimista yhteistyöverkostoissa.
Tarjoamme monipuolista työtehtävää ja nuorten kohtaamista arjessa. Toimit nuorille turvallisena ja kuuntelevana aikuisena, sekä mahdollistat nuorille mielekästä tekemistä.

Kyseessä on kokoaikatyö ja työ sisältää säännöllistä iltatyötä sekä satunnaisesti viikonlopputyötä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Ruotsinkielen taito katsotaan eduksi.

Nuoriso-ohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on vähintään toisen asteen tai ammattikorkeakoulun soveltuva tutkinto. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja erilaiset menetelmätaidot. Työ edellyttää kasvatuksellista työotetta, kykyä kohdata ja ohjata nuoria yksilöinä ja ryhmänä, oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista. Arvostamme sosiaalisen median käyttötaitoja ja digitaalisen nuorisotyön osaamista ja kehittämisotetta.
Valinta suoritetaan koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002), joka ei saa olla 6kk vanhempi sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (sis. huumausainetestin).

Toimi täytetään 16.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Toimessa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakemukset pyydämme jättämään Kuntarekry.fi-sivujen kautta 30.7.2021 klo 16 mennessä. Mikäli sähköisen hakemuksen jättäminen ei ole mahdollista, kirjallisen hakemuksen voi toimittaa Kokkolan kaupunki/kirjaamo, PL 43, 67100 Kokkola. Kuoreen merkintä nuoriso-ohjaaja.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi käytämme anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle henkilölle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Yhteystiedot: Susanna Lakanaho 050 343 5048

Lisätietoja

http://www.kokkola.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Yhteystiedot: Susanna Lakanaho 050 343 5048

Lisätietoja

Kokkolan kaupunki, Sivistystoimi, Nuorisopalvelut

Kasvava ja kehittyvä Kokkola on monipuolinen, kaksikielinen maakuntakeskus. Kokkola tarjoaa asukkailleen korkeatasoiset asumisolosuhteet, monipuoliset ja laadukkaat peruspalvelut sekä erinomaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Kaupungin vahvuuksia ovat laadukas koulutustarjonta sekä monipuolinen elinkeinorakenne.

KOKKOLA –meillä on laajempi horisontti.


Osoite: Kauppatori 5, 67101 Kokkola
Kokkolan kaupunki - Savuton työpaikka Kokkolan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat