Nuorisokodin johtaja Hovilan nuorisokotiin - Jyväskylän kaupunki

Nuorisokodin johtaja Hovilan nuorisokotiin - Jyväskylän kaupunki

Hovilan nuorisokoti on yksi Jyväskylän kaupungin neljästä nuorisokodista. Hovila on profiloitunut vaativaa lastensuojelun laitoshoitoa tarjoavaksi yksiköksi. Asiakaspaikkoja on kaikkiaan 10 kahdella eri osastolla: kriisi- vastaanotto- ja arviointitoimintaa tarjoava 7-paikkainen nuorisokotiosasto ja 3-paikkainen erityisen vahvan tuen yksikkö (EVTY). Hovilan nuorisokodissa pyritään luomaan sijoitetuille nuorille mahdollisimman kodinomainen, turvallinen ja hoitava kasvuympäristö.
Nyt haemme Hovilan nuorisokotiin

NUORISOKODIN JOHTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.4.2019 alkaen.

Hovilan nuorisokodin johtaja vastaa Hovilan nuorisokodin ympärivuorokautisesta toiminnasta, taloudesta, raportoinnista ja kehittämistyöstä. Hovilan nuorisokodin johtaja toimi lähiesimiehenä nuorisokodin työntekijöille. Nuorisokodin johtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu lastensuojelulain (417/2007) 62§-74§:ien mukainen päätöksenteko ja kirjaaminen. Nuorisokodin johtaja on lastensuojelun johtoryhmän jäsen. Hänen esimiehenään toimii lastensuojelun palvelupäällikkö.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus ja tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös työkokemusta lastensuojelusta ja ympärivuorokautisesta lastensuojelun laitoshoidosta, hyviä vuorovaikutus- ja johtamistaitoja sekä riittävää työkokemusta esimiestehtävistä. Eduksi katsomme johtamisesta suoritetut opinnot sekä kokemuksen lastensuojelun laitoshoidon esimiestehtävistä.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Virka alkaa 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Palvelupäällikkö Anne Seppälä, puh. 014 266 3447 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Lastensuojelu, Hovilan nuorisokoti
Osoite: Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan