Nuorisokodin johtaja - Jyväskylän kaupunki

Hovilan nuorisokoti on yksi Jyväskylän kaupungin neljästä nuorisokodista. Hovila on profiloitunut vaativaa lastensuojelun laitoshoitoa tarjoavaksi yksiköksi. Asiakaspaikkoja on kaikkiaan 10 kahdella eri osastolla: kriisi- vastaanotto- ja arviointitoimintaa tarjoava 7-paikkainen nuorisokotiosasto ja 3-paikkainen erityisen vahvan tuen yksikkö (EVTY). Hovilan nuorisokodissa pyritään luomaan sijoitetuille nuorille mahdollisimman kodinomainen, turvallinen ja hoitava kasvuympäristö.

Nyt haemme Hovilan nuorisokotiin

NUORISOKODIN JOHTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 2.1.2021 alkaen.

Hovilan nuorisokodin johtaja vastaa Hovilan nuorisokodin ympärivuorokautisesta toiminnasta, taloudesta, raportoinnista ja kehittämistyöstä. Hovilan nuorisokodin johtaja toimi lähiesimiehenä nuorisokodin henkilöstölle. Hovilan nuorisokodin johtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu lastensuojelulain (417/2007) 62§-75§:ien mukainen päätöksenteko ja kirjaaminen. Nuorisokodin johtaja on lastensuojelun johtoryhmän jäsen. Hänen esimiehenään toimii lastensuojelun palvelupäällikkö.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 46 a §:n 3 mom mukaisesti tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Hakijan tulee olla laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös työkokemusta lastensuojelusta ja ympärivuorokautisesta lastensuojelun laitoshoidosta, hyviä vuorovaikutus- ja johtamistaitoja sekä riittävää työkokemusta esimiestehtävistä. Eduksi katsomme johtamisesta suoritetut opinnot sekä kokemuksen lastensuojelun laitoshoidon esimiestehtävistä.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Virka alkaa 2.1.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Tarja Anttonen, p'. 014 266 3447 (16.11.2020 alkaen) ja nuorisokodin johtaja Janne Puumala, p. 014 266 4815. Molemmille sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Lastensuojelu
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka