Nuorisokodinohjaaja Hovilan nuorisokotiin - Jyväskylän kaupunki

Hovilan nuorisokoti on moderni 10-paikkainen lastensuojelulaitos joka tarjoaa laadukkaita lastensuojelun palveluita ensisijaisesti Jyväskylän kaupungin alueen lapsille ja heidän perheilleen sekä vastaa lisäksi myös sosiaalipäivystyksen ja ympäristökuntien palvelutarpeisiin. Hovilan nuorisokoti on jaettu kahteen eri osastoon joista toinen 7- paikkainen yksikkö tarjoaa vastaanottotoimintaa ja tavanomaisempaa nuorisokotihoitoa ja toinen 3- paikkainen yksikkö on erityisen vahvan tuen yksikkö jossa pystytään vastaamaan erityisesti lastensuojelun haastavimpien asiakkuuksien tarpeisiin. Hovilan nuorisokodin työyhteisön ja toiminnan avainsanoja ovat: ammatillinen ajantasaisuus, asiakaskeskeisyys ja -osallisuus, innovatiivisuus sekä yksilöllinen ja avarakatseinen kohtaaminen.
Nyt haemme

NUORISOKODINOHJAAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.9.2020 alkaen.

Nuorisokodinohjaaja osallistuu lastensuojelulain (2007/417) perusteella nuorisokotiin sijoitetun 12-17 -vuotiaan lapsen tuen tarpeen arviointiin, huolenpitoon ja kuntoutukseen. Tehtävänä on myös tukea sijoitetun lapsen vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa sekä pyrkiä heidän kanssaan yhteistoimintaan ottaen ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

Keskeisiä työtehtäviä ovat vastaanotto- ja kriisityö, lastensuojelutarpeen arviointi, kasvatus-, hoito- ja kuntoutustyö, moniammatillinen yhteistyö, opiskelijoiden ohjaus sekä kodinhoidolliset työt.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva on sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinto (sosionomi/kuntoutuksenohjaaja). Tehtävään valittavalta edellytetään riittävää työkokemusta ja erityisosaamista lastensuojelusta, työtä ohjaavan lainsäädännön ja palveluverkon tuntemusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkeaa, innovatiivista, elämänmyönteistä ja itsenäistä, mukautuvaista työotetta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkavat 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Nuorisokodin johtaja Janne Puumala (28.7.-18.8. välisenä aikana numerosta vastaa johtajan varahenkilö Elina Rantalainen), puh. 014 266 4815 tai etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Lastensuojelu
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka