Skip to main content
test
Nuorisokodinohjaaja - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän lastensuojeluun avataan kesällä 2022 uusi Kukkumäen nuorisokoti 12-17-vuotiaille nuorille. Kukkumäen nuorisokoti on 10-paikkainen, kaksiosastoinen vastaanotto- ja arviointiyksikkö. Sairaala Novan läheisyydessä sijaitseva Kukkumäen nuorisokoti (Vanhan sairaalan rakennus 45) keskittyy monitoimijaisessa yhteistyössä vastaamaan erityisen vaativiin päivystyksellisiin lastensuojelutilanteisiin. Perustettava yksikkö on viides Jyväskylän kaupungin hallinnoima nuorille suunnattu lastensuojelulaitos, joka osana nuorisokotikokonaisuutta vahvistaa vaativan sijaishuollon lastensuojelua.

Nyt haemme Kukkumäen nuorisokotiin

NUORISOKODINOHJAAJIA

toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Nuorisokodinohjaaja vastaa nuorten ohjaamisesta päivittäisessä arjessa sekä muissa kuntouttavissa toiminnoissa, ja osallistuu toiminnan suunnitteluun. Nuorisokodinohjaajat tekevät omaohjaajatyötä, joka sisältää tavoitteellisen asiakastyön suunnittelua ja toteuttamista, sekä työskentelyä nuoren verkostojen ja perheen kanssa. Työssä tarvitaan osaamista nuoren päihteiden ongelmakäytössä, kodin vuorovaikutushaasteiden käsittelyssä, psyykkisen voinnin tukemisessa sekä nuoren käyttäytymisongelmiin liittyvissä haasteissa. Isossa osassa on nuoren perheen kanssa tehtävä työ.

Etsimme nuorisokodinohjaajan tehtävään huippuosaajia, mutta ennen kaikkea huipputyyppiä. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalialan AMK-tutkinto tai vastaava aiempi opistotason tutkinto. Tehtävä edellyttää hoidollisen, kuntouttavan ja kasvatuksellisen asiakastyön hallintaa ja taitoa työskennellä perheiden parissa. Lisäksi hakijalta toivotaan asiakastyön eri menetelmien osaamista, päihde- ja mielenterveystyön osaamista, verkostotyön hallintaa ja hyvää palvelujärjestelmän tuntemusta. Hakijalle katsotaan eduksi työkokemus lastensuojelusta sekä työtä ohjaavan lainsäädännön tuntemus. Työ on kolmivuorotyötä.

Kukkumäen nuorisokoti on osa Jyväskylän kaupungin lastensuojelupalveluita. Tämä mahdollistaa hyvät yhteistyöverkostot ja laajat konsultointimahdollisuudet. Kukkumäessä pääset osaksi uutta, kehittyvää työyhteisöä, minkä käytäntöjen ja toiminnan rakentumisessa olet itse merkittävänä osana.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus).

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian ja käymme hakemuksia läpi koko rekrytoinnin ajan. Jätäthän siis hakemuksesi pian :)

Tehtävässä on koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista rokotesuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Nuorisokodinjohtaja Jani Saarinen, 040 159 8522 tai etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.
Aikavälillä 18.-31.7.2022 lisätietoja saa numerosta 040 636 2052/ Kukkumäen nuorisokoti.

Lisätietoja

Jyväskylän kaupunki, lastensuojelu

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat