Nuorisolääkärin virka - Lempäälän kunta

Tervetuloa Lempäälään nuorisolääkäriksi!

Lempäälä on vireä, kasvava kunta Tampereen läheisyydessä. Hyvä sijainti ja toimivat palvelut luovat erinomaiset edellytykset nuorisolääkärin työlle. Väestöpohja Lempäälässä on reilut 23 000. Terveyskeskuslääkäreiden lisäksi Lempäälässä työskentelee sairaalaosastolla ja vanhuspalveluissa kaksi geriatria, psykiatrian yksikössä kolme psykiatria ja kouluterveydenhuollossa oma lääkäri, lisäksi päihdehuollossa toimii osa-aikainen lääkäri. Perheneuvolassa on saatavilla nuorisopsykiatrin palveluita. Toimenkuvaasi kuuluisi pääasiassa lakisääteisten tarkastusten teko perus- ja keskiasteen oppilaitoksissa sekä pieneltä osin opiskelijoiden sairaanhoito yhteistyössä kouluterveydenhoitajien ja oppilaitosten muun henkilöstön kanssa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla tai aiempi kokemus nuorisolääkärin työstä katsotaan eduksi. Lisäksi edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia verkostoissa.
Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan Lempäälän kunnan työterveyshuollosta (Suomen Terveystalo Oy/ Lempäälän toimipiste).

Miksi tulla meille töihin?

Olemme kehittyvä ja kasvava kunta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa eletään muutosvaihetta, joten pääset mukaan kehittämään toimintaamme. Olemme onnistuneet hyvin lääkäreiden rekrytoinneissa, joten sinulla on työkavereina useita kokeneita ja pitkään Lempäälässä työskennelleitä kollegoita. Meillä on YEK-koulutusoikeudet ja toimimme opetusterveyskeskuksena. Lisäksi tuemme lisäkouluttautumista tavoitteena tarjota kuntalaisille jatkossa yhä laadukkaampia terveyspalveluita. Viikonloppu - ja pyhäpäivystykset on ulkoistettu.
Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen viimeistään 16.12.2019 klo 15 mennessä.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat vt ylilääkäri Taina Hellsten puh.0406815199 tai lääkäri Paavo Suikki puh 0401337713.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lempäälän kunta, Hyvinvoinninpalvelualue
Osoite: Himminpolku 6, 37500 Lempäälä

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä yli 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.

Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.