Nuorisonohjaaja - Lahden kaupunki

Tule NUORISONOHJAAJAKSI Möysän nuorisotilalle 16.8.2021 alkaen.

Lahden nuorisopalvelut tarjoaa monipuolista toimintaa eri puolilla kaupunkia, vahvistaa nuorten oman toiminnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ja on tärkeä nuorten työllisyys- ja erityispalveluiden tuottaja.

Nuorisonohjaajana tehtäviisi kuuluu nuorten ohjaus- ja kasvatustyö erilaisissa toimintaympäristöissä iltaisin ja viikonloppuisin, sekä moniammatillinen lasten ja nuorten hyvinvointityö alueella. Nuorisonohjaaja kehittää, suunnittelee ja toteuttaa toimintaa ja osallistuu nuorisopalveluiden sekä lasten ja nuorten vastuualueen toimintaan.

Tehtävän kelpoisuusehtona on nuorisoalan toisen asteen tutkinto, yhteisöpedagogi (AMK) tai sosionomi (AMK) sekä kokemusta nuorten kanssa työskentelystä. Työ vaatii hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta sekä vastuullista ja kehittävää työotetta. Eduksi on vankka kokemus nuorisotyön eri osa-alueilta ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Arvostamme kykyä organisoida ja taitoa toimia muuttuvissa arjen tilanteissa.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi. Alkuperäiset tutkintotodistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikostaustaote. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 9.8.2021 klo 15.00.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/palvelut/nuorisopalvelut
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Virpi Rantanen, p. 050 518 4498 (vuosilomalla 6.8. saakka, tiedustelut 9.8.2021)

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Nuorisopalvelut, Itäinen alue

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Kirkkokatu 21 E, 15140 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat