Nuorisonohjaaja, Etsivä nuorisotyö - Espoon kaupunki

Nuorisonohjaajan tehtävä on etsivän nuorisotyön tehtävät Espoon etsivän nuorisotyön tiimissä.

Espoossa on kehitetty etsivää nuorisotyötä siten, että sen kattavuus Nuorten tavoittamisessa olisi mahdollisimman suuri. Tällä hetkellä nuoria tavoitetaan jalkautuvan etsivän nuorisotyön menetelmin julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa ja myös nuoren kotona.

Tulevan työntekijän tehtävänä on erityisesti olla kehittämässä etsivän nuorisotyön kotiin vietävää toimintaa. Tarkoituksena on saada koteihinsa 'linnoittautuneet' nuoret palvelujen piiriin. Keskeistä kehitettävässä mallissa on sopia toimijoiden
rooli nuoren palvelujen piiriin saattamisessa. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on kulkea rinnalla muiden palveluntuottajien vaihtuessa.

Espoon nuorisopalvelujen etsivän nuorisotyön tiimissä on nyt 11 työntekijää ja sitä johtaa johtava nuorisonohjaaja. Vastuualueena on Espoon ja Kirkkonummen suomenkielinen etsivä nuorisotyö. Tiimin jäsenten työtehtävät on jaettu siten, että kullakin työntekijällä on työnkuvissa erilaiset painotukset, mutta kaikki työntekijät tekevät myös kaikkia niitä tehtäviä, joita on vastuutettu tiimille.

Työpaikan nimi: Nuorisopalvelut, Ohjaamotalo, Lintuvaarantie 2, 02650 Espoo.

Työaika: 38 h 15 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulu- tai ammatillinen perustutkinto.

Tehtävässä edellytetään riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä.

Arvostamme laajaa, muiden kuin englannin, kielen taitoa sekä ymmärrystä kotiin vietävästä työstä.

Nuorisopalvelujen kohderyhmänä ovat varhaisnuoret, nuoret sekä heidän toimintaryhmänsä ja nuorisoyhdistykset. Tavoitteenamme on nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen nuorisotyön menetelmin sekä nuorten osallisuuden edistäminen. Espoon nuorisopalveluilla on yli 20 toimipistettä ja lähes 100 työntekijää.

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa johtava nuorisonohjaaja Tatu Törmänen, puh. 050 369 5964

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Liikunta- ja nuorisopalvelut, Nuorisopalvelut, Nuorisotyötä tukevat palvelut
Osoite: Lintuvaarantie 2, 02650 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.