Nuorisonohjaaja - Jyväskylän kaupunki

Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, joka rakentuu eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta (mm. kunta, valtio, kolmas sektori, työnantajat, oppilaitokset). Ohjaamon ydintoimintaa on henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittäminen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Se tukee erityisesti erilaisissa siirtymävaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut hakee Ohjaamo Jyväskylään

NUORISONOHJAAJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 17.2.2020-11.1.2021.

Nuorisonohjaajan tehtäviin Ohjaamossa kuuluvat mm. nuorten kohtaaminen ja ohjaaminen yksilöinä ja ryhmissä, monialainen yhteistyö ja verkostotyö, Ohjaamo-toiminnan kehittäminen osana Ohjaamo-tiimiä, Ohjaamon somekanavista vastaaminen sekä Jyväskylän kaupungin koululaisten kesätöiden ja kesätyösetelin koordinointi.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään riittävää kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä, nuorten palveluverkoston tuntemusta, verkostotyön ja verkostojen hallinnan osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn. Työ vaatii kehittävää ja kokeilevaa työotetta.

Tarjoamme monipuolista, monialaista ja haastavaa työtä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tehtävässä pääset kehittämään Ohjaamon toimintaa - ja kehittymään itse. Työsi tukena sinulla on ohjaamokoordinaattori, Ohjaamon muut työntekijät sekä palveluesimies.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 17.2.2020 tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Satu Paasonen puh. 014 266 7524 ja koordinaattori Marita Räisänen puh. 014 266 4415. Sähköpostitse: satu.paasonen@jyvaskyla.fi ja marita.a.raisanen@jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!