Nuorisopsykiatri perheneuvolaan - Lempäälän kunta

Nuorisopsykiatri, tule kehittämään nuorten mielenterveyspolkua Lempäälän perhekeskusverkostoon!

Tarjolla on ensisijaisesti nuorisopsykiatrin virka perheneuvolan nuortentiimissä (50% virka), mutta tehtävää voi täydentää kouluterveydenhuollon nuorisolääkärin roolissa kouluterveydenhuollossa.

Tukenasi ovat osaavat tiimit perheneuvolan lisäksi kouluterveydenhuollossa ja koulun erityispalveluissa. Tiimit muodostavat yhdessä nuorten mielenterveyden hoitopolun Lempäälään, joiden yhtenä yhdistävänä lenkkinä lääkäri toimii.

Lempäälässä rakennetaan tulevaisuuden sosiaali - ja terveyskeskusta, jossa yhtenä tavoitteena on saada luotua asiakaslähtöiset palvelupolut helpottamaan oikea-aikaisen avun saamista ja vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Toimimme yhdessä lasten, nuorten ja perheiden asioiden edistämiseksi perhekeskusverkostossa.

Lääkärillä on työssä tukena perheneuvolan nuortentiimi, kouluterveydenhuollon tiimi ja koulun erityispalveluiden työntekijät. Tiimit muodostavat yhdessä nuorten mielenterveyden hoitopolun Lempäälään, jossa lääkärillä on keskeinen rooli eri palveluiden välillä. Työyhteisössä on avoin toimintakulttuuri, esimiesten tuki ja työnohjaus.

Työ edellyttää perhekeskeistä työskentelyotetta sekä kykyä työskennellä moniammatillisessa verkostossa. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aktiivista ja itsenäistä työotetta. Tehtävässä pääsee luomaan uudenlaisen yhteisen työn mallin koulun ja perheneuvolatyön välille. Tarkempi tehtävänkuva muotoillaan yhdessä tehtävään valitun henkilön kanssa.

Kelpoisuusehtona on erikoislääkärin oikeudet nuorisopsykiatrian erikoisalalta ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 §:n mukainen laillistus. Virkaan voidaan valita määräaikaisesti myös nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri. Eduksi luetaan kokemus perustason nuorisopsykiatrin työstä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa perhekeskuspalveluiden palvelupäällikkö Marja Olli p. 0500508261
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

Lempäälän kunta, Hyvinvoinnin palvelualue, Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä yli 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.

Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.


Osoite: Himminpolku 6, 37500 Lempäälä

Sinulle suositellut työpaikat