Nuorisotoimenjohtajan virka - Kotkan kaupunki

Kotkan kaupunki hakee vahvaa ja innostunutta osaajaa nuorisotoimenjohtajan virkaan.

Nuorisotoimenjohtaja johtaa ja kehittää Kotkan kaupungin organisaatiossa hyvinvointilautakunnan alaisuudessa moniammatilliseen ja -toimijaiseen yhteistyöhön perustuvaa nuorisotyötä. Toiminnalla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista.

Nuorisotyö näkyy ja kuuluu koko kaupungissa, mutta erityisesti neljässä eri toimitilassa, neljällä leirialueella, kahdessa bänditilassa, Ohjaamossa ja Lastenkulttuurikeskuksessa. Nuorisotyöhön kuuluu liikkuva ja digitaalinen nuorisotyö, nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukeminen (nuorisovaltuusto), koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävä työ, järjestöjen ja toimintaryhmien tukeminen ja avustaminen sekä monimuotoinen kansalaistoiminta.

Kotkan nuorisotyölle on ominaisinta kokeilukulttuuri ja tekemisen meininki. Nuorisotyö edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, kulttuurien moninaisuutta ja kestävää kehitystä Kotkan kaupunkistrategian arvojen ja tavoitteiden pohjalta.

Nuorisotoimenjohtaja vastaa toimintayksikkönsä taloudesta ja toiminnasta sekä nuorisotyön hanke- ja projektitoiminnasta. Nuorisotoimenjohtaja on yksikkönsä henkilöstön esimies. Yksikössä on tällä hetkellä 16 työntekijää. Nuorisotoimenjohtaja osallistuu myös laaja-alaisesti seudulliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön.

Nuorisotoimenjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja hyvä perehtyneisyys nuorisotyöhön. Lisäksi eduksi katsotaan kokemus monialaisesta sidosryhmäyhteistyöstä, perehtyneisyys kulttuuriseen lasten ja nuorisotyöhön sekä talous- ja kunnallishallinto-osaaminen. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Valinnassa käytetään tarvittaessa apuna soveltuvuustestejä. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka otetaan vastaan sopimuksen mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote.

Sovellettava virkaehtosopimus on KVTES. Nuorisotoimenjohtajan tehtäväkohtainen palkka on 4.346,64 € kuukaudessa.
Virkavaalin suorittaa Kotkan kaupunginhallitus. Kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Apua hakemuksen jättämiseen saa numerosta 045 7881 7896 (ma-pe klo 7-14). Hakemus ja ansioluettelo on mahdollista toimittaa kirjallisena osoitteeseen Kotkan kaupunki, Kirjaamo, PL 205, 48101 Kotka.

Lisätietoja

http://www.linkedin.com/company/kotkan-kaupunki/
http://www.facebook.com/kotkankaupunki

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat nuorisotyönkoordinaattori Tuula Tissari puh. 040 838 7039 tuula.tissari @ kotka.fi ja kansliapäällikkö Marianna Ruonala puh. 044 702 4222 marianna.ruonala @ kotka.fi.

Kotkan kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Nuorisotyön yksikkö
Osoite: Kotka, 48100 Kotka

Kotka on eloisa kaupunki meren äärellä, vain reilun tunnin matkan päästä pääkaupunkiseudulta. Kotkan kaupunki pitää reilusti huolta työntekijöistään ja tarjoaa jatkuvasti koulutusta ja monipuolista virkistys- ja työhyvinvointitoimintaa. Kotkassa on komea merellinen asuinympäristö, jonka palkitut puistot tarjoavat paljon harrastusmahdollisuuksia. Kotkassa asut aina lähellä palveluita ja Suomenlahden tai Kymijoen rantaa, kohtuuhinnalla.

Kotkalaiset ovat ystävällisiä ja lähestyttäviä - ja ylpeitä rakkaasta kotikaupungistaan. Liity rohkeasti joukkoomme! Katso lisätietoja www.kotka.fi.