Nuorten työpajaohjaaja - Janakkalan kunta

Nuorten työpajaohjaaja - Janakkalan kunta

Janakkalan kunnan nuorten työpaja Kino hakee nuorten työpajaohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen.

Nuorten työpajaohjaaja työskentelee Kino Tervakosken ja Nuorten työpajan teknisenä tuottajana valmentaen nuoria työpajan asiakkaita erityisesti elokuvateatterin teknisissä tehtävissä. Lisäksi hän vastaa Kino Tervakosken elokuvateatterin ohjelmistosta ja elokuvakoneen käyttämisestä. Toimeen kuuluvat myös ryhmämuotoisen nuorten työpajatoiminnan ohjaaminen sekä yleinen nuorten ohjaus-ja neuvontatyö koko kunnan alueella.

Työpajajakson aikana nuori kokeilee erilaisia työtehtäviä elokuvateatterissa tai kiinnostuksen kohteiden mukaan mahdollisesti kunnan muissa työyksiköissä tai ulkopuolisissa työpaikoissa (nk. seinätön paja). Työpajajakson aikana tehdään myös tutustumiskäyntejä lähiseudun oppilaitoksiin ja työpaikoille. Nuoren pajajakson tarkoituksena on selkiyttää ammatillisia vaihtoehtoja ja antaa tietoa niistä työtehtävistä, joihin hän soveltuu ja joihin hän jatkossa voisi työllistyä tai kouluttautua.

Työpajaohjaajan työparina toimii nuorten vastaava työpajaohjaaja.

Nuorten työpajaohjaajan tehtävään kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto sekä kokemusta media-alasta ja/tai elokuvateatteritoiminnasta sekä ohjaustoiminnasta. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää ja itsenäistä työskentelyotetta. Eduksi luetaan työkokemus nuorten yksilö- ja ryhmäohjaamisesta, kulttuurisen nuorisotyön menetelmien hallinta, kokemus elokuvateatterityöstä ja mediatoiminnoista. Työhön sisältyy ilta- ja viikonlopputöitä.

Ennen työsuhteen alkamista valitun on esitettävä alaikäisten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Työsuhteessa noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), sekä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekryn kautta 17.6.2019 klo 15 mennessä. Haastattelut järjestetään viikolla 26.

Lisätietoja

http://www.janakkala.fi

Lisätietoja antaa nuorisopalvelupäällikkö Sanna Laine sähköpostitse sanna.laine@janakkala.fi tai puhelimitse puh. 0500 625 259

Janakkalan kunta, sivistystoimi
Osoite: Janakkala

Lähes 17 000 asukkaan Janakkala sijaitsee Suomen Kasvukäytävän keskipisteessä. Visionamme on elinvoimaa vahvistamalla kasvaa 20 000 asukkaan virkeäksi ja viihtyisäksi kunnaksi. Se on luonnon helmassa ja silti kaikki arjen palvelut ovat käden ulottuvilla ja naapurikaupunkien syke vartin päässä. Janakkalaa halkoo niin Suomen päärata, Helsinki - Tampere moottoritie kuin Hiidenjoki, jotka liikuttavat notkeasti niin pendelöijiä kuin retkeilijöitä. Janakkalalaisilla uimapaikka on yhtä lähellä kuin kauppa, nokipannukahville pääsee yhtä helposti kuin kuntosalille.
Kuntalaisten hyvä palvelu lähtee hyvinvoivasta henkilökunnasta. Tämä tiedetään ja siihen satsataan Janakkalan kunnassa, joka työllistää reilut 1000 henkilöä moninaisiin tehtäviin.

Tutustu työnantajaan