Nuorten työpajavalmentaja - Keravan kaupunki

Keravan nuorisopalveluiden nuorten työpaja Jengan Studio -työpajassa on haettavana Nuorten työpajavalmentajan määräaikainen toimi.

Nuorten työpaja Jenga tarjoaa 17 - 29 -vuotiaille nuorille tavoitteellista ja elämänhallintaa tukevaa matalan kynnyksen työpajatoimintaa ja valmennuspalvelua, joiden avulla nuorten perustoimintakyky paranee sekä työ- ja opiskeluvalmiudet kehittyvät. Kohderyhmänä ovat nuoret, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea oman hyvinvointinsa vahvistamiseen ja tulevaisuuden rakentamiseen. Toiminta on suunnattu erityisesti nuorille, jotka ovat jääneet ilman opiskelu- ja työpaikkaa. Valmennuksen ytimen muodostavat yksilövalmennus, ryhmä- ja yhteisövalmennus, työtoiminta sekä luovat menetelmät, joiden avulla käsitellään elämänhallintaan liittyviä eri osa-alueita.

Nuorten työpajavalmentajan tehtävänä on:
- Studio ja mediatyöskentelyyn liittyvät valmennustehtävät Nuorten työpaja Jengan studiolla
- Musiikki- ja media-alan kerhotoiminnan kehittäminen ja toteutus yhdessä valmennettavien ja alan opiskelijoiden kanssa.
- Nuorten tulevaisuuden suunnitelman prosessointi ja rakentaminen, motivointi koulutukseen ja työelämään
- Elämänhallintataitojen sekä sosiaalisten valmiuksien vahvistaminen
- Ehkäisevä päihdetyö ja neuvonta
- kaupungin järjestämisvastuulla olevien työllistymistä edistävien palveluiden (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, työhönvalmennus, työvalmennus) toteuttaminen yhteistyössä työpajan muiden työntekijöiden kanssa
- nuorten palvelutarpeen tunnistaminen ja arviointi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- nuorten henkilökohtaisen suunnitelman valmistaminen ja toteuttamisen tuki
- nuorten henkilökohtaisten työ- ja opiskelumahdollisuuksien selvittely, opiskelupaikan ja työpaikan haussa avustaminen, opiskelu- ja työelämän pelisääntöjen opettaminen
- sosiaalisen tuen antaminen, harrastusmahdollisuuksiin tutustuttaminen, koulutusten ja kurssien järjestäminen
- monialainen verkosto- ja yritysyhteistyö

Hakijoilta edellytämme toisen asteen ammatillista koulutusta nuorisoalalta. Edellytämme nuorten työpajavalmentajalta asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä tulla toimeen haastavien nuorten kanssa. Arvostamme kehittävää työotetta ja asennetta, paineensietokykyä, itsenäisen työskentelyn taitoja ja ajanmukaisia tietotekniikkavalmiuksia.

Välttämätöntä osaamista studioympäristössä ovat osaaminen äänentoisto- ja äänityslaitteistojen käytöstä ja tallennukseen ja muokkaukseen käytettävistä ohjelmistoista. Harrastuneisuus musiikista ja perustaidot musiikin tuottamisesta auttavat tehtävässä suoriutumisessa.

Eduksi katsomme aikaisemman kokemuksen nuorten kanssa työskentelystä, nuorten bänditoiminnasta, yksilö- ja ryhmätoiminnan ohjauksesta sekä kuntaorganisaation ja palvelujärjestelmien tuntemuksen.

Työpajan palveluja toteutetaan eri toimintaympäristöissä, mikä edellyttää työntekijältä valmiutta siirtyä toimintapaikkojen välillä. Lisäksi eduksi katsomme hygieniapassin ja EA1 -ensiapukoulutuksen.

Tehtävään valitun henkilön on esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuus kestää 31.5.2020 saakka ja tämän jälkeen on mahdollisuus jatkoon haetun jatkorahoituksen toteutuessa.

Ensisijainen työpiste on Nuorten työpaja Jengan Studio, joka sijaitsee Keravan Ahjossa. Työ on pääasiallisesti päivätyötä, mutta sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävä kuuluu Nuorten työllistämistoiminta -toimintayksikköön. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Keravan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

https://www.kerava.fi/
https://kerava.fi/kerava-info/kerava-työnantajana

yksikkövastaava Minna Liljelund, 040 318 4070
va nuorisosihteeri Jyrki Malinen, 040 318 2196

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala, Nuorisopalvelut
Osoite: Kauppakaari 11, 04200 Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1700 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 36 tuhannen asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.
Keravan nuorisotyön toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukeminen luomalla heille turvallinen ja virikkeellinen elinympäristö. Keravalaisessa nuorisopolitiikassa lasten ja nuorten mielipiteet huomioidaan heitä koskevassa päätöksenteossa. Nuorisotyön keskeisiä tavoitteita ovat kasvatuksellisen nuorisotyön vahvistaminen, osallisuuden edistäminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Perusajatuksena ja lähtökohtana on, että nuorisotyön tulee tuottaa palveluja nuorten kanssa yhdessä; nuoria osallistavin menetelmin. Keravan nuorisopalveluiden arvopohjan luovat yksilön kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.

Tutustu työnantajaan