Ohjaaja - Rovaniemen kaupunki

Ohjaaja - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan lapsiperheiden palveluissa

on haettavana

ohjaajan toimi

tämän hetkisenä sijoituspaikkana Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti.

Ohjaajan tehtävänä on tukea ja ohjata nuorta arkielämässä asiakassuunnitelman mukaisesti. Tehtäviin kuuluu mm. toimia nuorelle omaohjaajana, tehdä tiivistä yhteistyötä vanhempien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa sekä dokumentointi Effica-järjestelmään.

Odotamme toimeen valittavalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä toivomme kokemusta lastensuojelun laitostyöstä.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus (sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan AMK-tutkinto tai aiempi opistoasteinen tutkinto).

Työ on 3-vuorotyötä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 25.1.2019 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 25.1.2019 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Lastenkodin johtaja Matti Kyngäs, p. 040-833 5837, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Perusturvan toimiala, lapsiperheiden palvelualueella
Osoite: Hallituskatu 7, 96100,

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki, aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.

Tutustu työnantajaan