Ohjaaja - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Ohjaaja - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Haemme KTO:n osallisuutta edistävään toimintaan, elämäntaitovalmennukseen, ohjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Elämäntaitovalmennuksen yksikkö sijaitsee Turussa. KTO:n tarjotaan monipuolista ja yksilöllistä osallisuutta edistävää toimintaa kehitysvammaisille tai muuten erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn kehittäminen, kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen sekä osallisuuden edistäminen. Ohjaajan tehtävänä on suunnitella toimintaa, jossa erilaisin keinoin tuetaan asiakasta hänen yksilöllisissä tavoitteissan. Tavoitteenamme on luoda ympäristö, jossa arvostetaan yhteishenkeä ja vuorovaikutusta.

Elämäntaitovalmennus on pääosin nuorille, peruskoulunsa päättäneille, suunnattua tavoitteellista toimintaa. Toimintajakso yksikössä kestää tavallisimmin kaksi vuotta ja sen jälkeen nuori voi sijoittua jatko-opintoihin, työtoimintaan tai johonkin muuhun hänelle soveltuvaan toimintaan. Toiminnan painopisteenä on erilaisten itsenäisyyttä ja osallisuutta tukevien toimien harjoittelu sekä jo opittujen akateemisten taitojen ylläpito ja/tai niiden vahvistaminen.

Edellytämme työntekijältä Sosionomi AMK koulutusta tai aikaisempaa vastaavaa koulutusta esimerkiksi kehitysvammaisten ohjaaja koulutusta. Arvostamme erityisesti kokemusta kehitysvammatyöstä sekä kokemusta autismin kirjosta. Erityisosaaminen liittyen erilaisiin kommunikointikeinoihin sekä erityisopetukseen katsotaan eduksi. Olemme tiivis ja luova työyhteisö ja toivomme ohjaajalta taitoa työskennellä moniammatillisesti sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Hakemus tehtävään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi-sivuston kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset: Myllyojantie 2, 21520 Naskarla, kuoreen merkintä: työhakemus, elämäntaitovalmennus.

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi

Lisätietoja antaa palveluesimies Liisa Laaksonen liisa.laaksonen@kto-vs.fi / 040 6515154

KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Osoite: Littoistenjärventie 308 C, 20540 Turku

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on vammaisten erityisasiantuntijapalveluita tarjoava kuntayhtymä. Erityisasiantuntijapalveluina kuntayhtymä järjestää muun muassa tutkimusta, kuntoutusta, palvelukoti- ja avohuoltoasumista, opetusta, työtoimintaa sekä osallisuutta edistävää toimintaa. Palveluissamme korostuu asiakkaan oikeudet. Noudatamme valtakunnallista ohjeistusta koskien yksilöllisen tuen laatukriteerejä. Palvelujemme järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän.

Tutustu työnantajaan