Ohjaaja - Kangasalan kaupunki

Ohjaaja - Kangasalan kaupunki

Kehitysvammahuollon asumispalveluihin Kangasalle on haettavana 25.9.2019 klo 15 mennessä
OHJAAJAN TYÖSUHDE.

Tehtävä sijoittuu Kaarinankodeille, missä asuu yhteensä 20 asukasta ympärivuorokautisessa tehostetun palveluasumisen Hannuntyttären ja ei-yövalvotun palveluasumisen Maununtyttären kodeissa samassa pihapiirissä. Asukkaat ovat aikuisia kehitysvammaisia henkilöitä, joista osa tarvitsee paljon avustamista, ohjaamista ja tukea kaikissa päivittäistoimissa ja osalle päivittäinen ohjaaminen, tuki ja tarvittaessa avustaminen on riittävää.

Ohjaajan tehtävänä on tarjota kehitysvammaiselle asukkaalle turvallinen ja itsenäisyyttä tukeva ympäristö kodissa ja sen lähiympäristössä riittävän hoidon, tuen ja ohjauksen keinoin. Työaikana on jaksotyöaika.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan tehtävään on kehitysvammatyöhön soveltuva sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 ja asetuksen 153/2016 mukainen kelpoisuus. Lisäksi Kangasalan kaupungin tehtäviin vaaditaan tehtävän edellyttämät tiedot, taidot, soveltuvuus työyhteisöön, vuorovaikutustaidot ja kehitysmyönteisyys.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi arvostamme kehitysvamma-alan erityistietojen, erilaisten asiakastyön menetelmien ja kommunikaatiotaitojen (esim. selkokieli, viittomat, kuvat, esineet) soveltavaa osaamista, vuorovaikutus- ja ihmis-suhdetaitoja, lääkeosaamista, apuvälineosaamista, hygieniaosaamista sekä kirjallisia dokumentointitaitoja.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtyä huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Lisäksi tehtävässä edellytetään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukaista rikosrekisteriotetta, sillä kodeissa saattaa tilapäisesti asua myös alle 18-vuotiaita asiakkaita.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

Vastaava ohjaaja Teija Järvinen p. 040 133 6295

Kangasalan kaupunki
Osoite: Paljetie 16, 36200 Kangasala

Kangasala on vireä ja kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa Tampereen naapurissa. Kangasalan kaupunki on toimintaansa aktiivisesti kehittävä, työelämän laatuun ja koulutukseen panostava työnantaja. Kasvukuntana Kangasala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn. Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.