Ohjaaja - Kangasalan kaupunki

Ohjaaja - Kangasalan kaupunki

Kehitysvammahuollon asumispalveluihin Kangasalle on haettavana 25.9.2019 klo 15 mennessä
OHJAAJAN TYÖSUHDE.

Tehtävä sijoittuu 2015 avattuun, toistaiseksi 13-paikkaiseen kehitysvammaisten päivätoimintayksikkö TupasWillaan. TupasWillassa järjestetään päivätoimintaa ja vaikeimmin vammaisten päivätoimintaa. Asiakkaat ovat paljon tukea ja apua päivittäistoimissa tarvitsevia monivammaisia henkilöitä. Ohjaaja työskentelee pääsääntöisesti TupasWillassa, mutta tarvittaessa myös asiakkaiden asumisyksiköissä.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja monipuolista päivä- ja/tai työtoimintaa päivätoimintakeskuksessa. Tarkoituksena on asiakkaan itsenäisen ja osallistuvan elämän tukeminen yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Ohjaajan tehtävän työaikana on yleistyöaika.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan tehtävään on kehitysvammatyöhön soveltuva sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 ja asetuksen 153/2016 mukainen kelpoisuus tai muu sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lisäksi Kangasalan kunnan tehtäviin vaaditaan tehtävän edellyttämät tiedot, taidot, soveltuvuus työyhteisöön, vuorovaikutustaidot ja kehitysmyönteisyys.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi arvostamme kehitysvamma-alan erityistietojen, erilaisten asiakastyön menetelmien ja kommunikaatiotaitojen (esim. selkokieli, viittomat, kuvat, esineet) ja mahdollisten erityistaitojen (esim. kädentaidot, taide, musiikki, audiovisuaaliset taidot) soveltavaa osaamista, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, lääkeosaamista, apuvälineosaamista, hygieniaosaamista sekä kirjallisia dokumentointitaitoja.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtyä huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Lisäksi tehtävässä edellytetään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukaista rikosrekisteriotetta, sillä yksikössä saattaa tilapäisesti olla myös alle 18-vuotiaita asiakkaita.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

Vastaava ohjaaja Sari Syrjä, puh. 040 133 6332

Kangasalan kaupunki
Osoite: Karkaisijankuja 9, 36220 Kangasala

Kangasala on vireä ja kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa Tampereen naapurissa. Kangasalan kaupunki on toimintaansa aktiivisesti kehittävä, työelämän laatuun ja koulutukseen panostava työnantaja. Kasvukuntana Kangasala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn. Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.