Nokian kaupungin sivistyspalveluissa on haettavana

KAKSI (2) OHJAAJAN TOIMEA

Tule ohjaajaksi ekologiseen ja elinvoimaiseen Nokian kaupunkiin toteuttamaan rohkeita uusia toimintamalleja.
Nokian kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Mallin tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja kehittää kaupungin palveluja, hallintoa ja päätöksentekoa lapsiystävällisemmäksi. Arvostamme lapsen oikeusperustaista työotetta.

Pedagogisuus on meille tärkeää, lapsiryhmissämme työskentelee pääsääntöisesti kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa.

Hyvinvointiasi tukevat Terveystalon työterveyspalvelut, liikunta- kulttuurisetelit (e-passi) sekä maksuton, ohjattu liikunta (Ikinäätä).

Nokian kaupunki on koulutusmyönteinen työnantaja. Huolehdimme henkilöstön jatkuvasta kouluttamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Tervetuloa innostavaan joukkoomme!

Tutustu työnantajaan

Tiedusteluihin vastaavat ensisijaisesti sähköpostitse:
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
Anne Pulkkinen
Anne Soini

Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Harjukatu 21, 37100 Nokia

Toimet täytetään 1.8.2020 alkaen. Toimia täytettäessä otetaan huomioon vain kelpoiset hakijat. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuus määräytyy sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaisesti. Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava työterveyspalvelu Terveystalon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (rikosrekisterilaki 6§ 2 mom.) viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Haastatteluun kutsuttavia pyydetään tuomaan haastattelutilaisuuteen kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset ja niistä kopiot. Valintapäätökset lähetetään kaikille hakijoille sähköpostitse, valituille myös kirjallisesti.