test

Ohjaaja (3), kesätyö, Pudasjärven perheryhmäkoti

Hakuaika päättyy  31.5.2023 14:30

Sairaanhoitaja, sosionomi, lähihoitaja tai sosiaali- ja terveysalan opiskelija tule meille kesätöihin ohjaajien sijaisuuksiin (vähintään kolme sijaisuutta) Pudasjärven perheryhmäkoti- ja tukiasumisyksikköön ajalle 1.6.-31.8.2023!

Maahanmuuttajien erityispalveluissa Pudasjärvellä on perheryhmäkoti, jonka yhteydessä toimii tuetun asumisen palvelut. Palvelut on suunnattu oleskeluluvan saaneille yksin alaikäisenä maahan tulleille lapsille ja nuorille ja perustuvat kotoutumislakiin.

Perheryhmäkodissa autetaan ja tuetaan pakolaistaustaisia yksin maahan tulleita lapsia ja nuoria sosiaalityön keinoin. Perheryhmäkodissa asuville lapsille järjestetään ikätason mukainen hoiva, huolenpito ja kasvatus. Ohjaajan tehtäviin kuuluu tiivis asumisen ja arjen ohjaus, sisältäen kodinhoidollisia tehtäviä kuten siivousta ja ruuanlaittoa. Lisäksi tehtäviin kuuluu myös palveluohjaus asiakkaan yksilöllisen elämäntilanteen mukaisesti sekä yhteistyöverkoston kanssa toimiminen kotouttamisen edistämiseksi. Ohjaaja työskentelee sekä perheryhmäkodissa että tukiasumisyksikössä. Työ on kolmivuorotyötä seitsemänä päivänä viikossa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan kokemus ja kiinnostus maahanmuuttajatyötä kohtaan.

Sairaanhoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoidon opiskelija, jolla on suoritettuna vähintään 140 opintopistettä.

Lähihoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys tai vastaava aikaisempi pätevyys. Sijaisuutta voi hoitaa myös lähihoitajaopiskelija.

Sosionomin sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 3§ ja 8§ mukainen pätevyys. Sosionomin tehtävässä voi toimia tilapäisesti kyseiseen ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen. Tutkinnon soveltuvuuden ja riittävien edellytysten olemassaolon arvioi työnantaja.

Kesäsijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavilta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassa olevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki/Suosikki-rekisteriin.

Sijaisuuteen valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Maarit Kokko, p. 040 774 9627 tai vastuuyksikköpäällikkö Anu Ciwan, p. 040 481 3022. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@pohde.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa alueen julkisista sosiaali-, terveys-ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueella työskentelevät 18 000 työntekijää tarjoavat asukkaille entistä yhtenäisempiä sosiaali-, terveys-ja pelastusalan palveluita. Alan ammattilaisille tarjoamme tiiviimmän yhteistyöverkoston ja uuden tavan kehittää palveluita. Budjettimme on noin 1,7 miljardia euroa. Tutustu työnantajaan