Ohjaaja - Nokian kaupunki

Tyttölän päiväkotiin Nokialle haetaan henkilökohtaista ohjaajaa ajalle 1.12.20 - 31.5.21.
Ohjaajan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen, lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen ja lapsen osallisuuden mahdollistaminen. Ohjaaja osallistuu laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Hän toimii lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa yhteistyössä huoltajien ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto tai muu vastaava, tehtävään soveltuva tutkinto. Lähihoitajan tutkinnon suorittaneelta edellytetään Lapset ja nuoret -suuntautumisvaihtoehdon suorittamista. Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon suorittaneilta edellytetään varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamista tuottavien tutkinnon osien suorittamista.

Ohjaajan ammattitehtävät muodostuvat tuen tarpeessa olevien lasten kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisesta yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista.

Tutustu työnantajaan

Henna Heikkilä
henna.heikkila@nokiankaupunki.fi
p. 044 9061200

Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus, Tyttölän päiväkoti
Osoite: Kyyninkatu 35, 37100 Nokia

Tyttölän päiväkodissa liikunnalla on oleellinen osa arjessa. Lapsella on mahdollisuus osallistua liikuntaan sekä ohjatusti että omaehtoisesti ja kokea liikunnan iloa joka päivä. Huomioimme lapsen yksilöllisen levontarpeen. Lasten, jotka eivät enää tarvitse päiväunia, on mahdollista levätä ja oppia rentoutumaan Rentolassa. Tyttölän päiväkoti on mukana Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeessa sekä Kumppanuuspäiväkotiverkostossa Tampereen yliopiston kanssa. Yksikössämme on vahvasti lisätty digitaalisuutta laitehankinnoilla ja henkilöstön koulutuksella. Arvostamme koulutusta ja henkilöstömme kouluttautuu aktiivisesti sekä jakaa oppimaansa muulle työyhteisölle.