Ohjaaja - Ylöjärven kaupunki

Ohjaajan toimi Ylöjärven perhetukikeskus Kiiruksessa

Työskentelyn perustana on kiireellisesti sijoitetun nuoren turvaaminen hänen terveyttään ja kehitystään vaarantavilta tekijöiltä, työskentely kotiinpaluun mahdollistamiseksi sijoituksen jälkeen ja arvion tekeminen lapsen ja hänen perheensä tarvitsemasta tuesta.
Ohjaaja osallistuu lapsen hoidon ja kasvatuksen arviointiin, suunnitteluun ja tavoitteelliseen toteuttamiseen osana moniammatillista työryhmää ja lasta hoitavaa tiimiä. Ohjaaja tapaa lapsen perhettä ja muuta verkostoa. Ohjaaja tukee lasta arjen toiminnoissa ja turvallisiin rajoihin asettumisessa. Ohjaaja osallistuu lapsen asiakasarvion tekemiseen.
Työssä korostuvat lapsen ja hänen perheensä itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, hyvä kohtelu, kuulluksi tuleminen ja osallisuus.
Työssä tarvitaan ammatillisen osaamisen lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, esim. sosionomi tai sairaanhoitaja.

Työkokemus lastensuojelun sijaishuollossa tai nuorisopsykiatriassa katsotaan eduksi.

Valitun tulee esittää ennen toimen vastaanottamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Työ on 2-vuorotyötä, työaikamuoto jaksotyö.

Lisätietoja

http://www.ylojarvi.fi
https://www.ylojarvi.fi/ylojarven-perhetukikeskus-kiirus

Tutustu työnantajaan

Kiiruksen johtaja Hannu Järvinen, p. 050 437 1225, hannu.jarvinen@ylojarvi.fi ja vastaava ohjaaja Laura Saarikko, p. 050 437 1227, laura.saarikko@ylojarvi.fi

Ylöjärven kaupunki, Perusturvaosasto
Osoite: Peukaloisentie 2, 39160 Julkujärvi

Ylöjärvi on nuorekas ja vireä, 33 000 asukkaan kasvukaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. Meillä on aktiivisen kehittämisen ilmapiiri ja panostamme henkilöstömme osaamiseen sekä hyvinvointiin. Työnantajana Ylöjärven kaupunki arvostaa työntekijöidensä terveitä elintapoja.

Ylöjärven kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat