Kehitysvammahuollon asumispalveluihin Kangasalle on haettavana 20.4.2021 klo 15 mennessä OHJAAJAN TYÖSUHDE.

Tehtävä sijoittuu Kaarinankodeille, missä asuu yhteensä 20 asukasta ympärivuorokautisessa tehostetun palveluasumisen Hannuntyttären ja ei-yövalvotun palveluasumisen Maununtyttären kodeissa samassa pihapiirissä. Asukkaat ovat aikuisia kehitysvammaisia henkilöitä, joista osa tarvitsee paljon avustamista, ohjaamista ja tukea kaikissa päivittäistoimissa ja osalle päivittäinen ohjaaminen, tuki ja tarvittaessa avustaminen on riittävää.

Ohjaajan tehtävänä on tarjota kehitysvammaiselle asukkaalle turvallinen ja itsenäisyyttä tukeva ympäristö kodissa ja sen lähiympäristössä riittävän hoidon, tuen ja ohjauksen keinoin. Työaikana on jaksotyöaika, työ on kolmivuorotyötä. Ohjaaja työskentelee pääsääntöisesti Kaarinankodeilla, mutta työhön kuuluu työskentelyä tarvittaessa työ- ja päivätoiminnassa sekä muissa asumisyksiköissä.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan tehtävään on kehitysvammatyöhön soveltuva sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 ja asetuksen 153/2016 mukainen kelpoisuus. Lisäksi Kangasalan kaupungin tehtäviin vaaditaan tehtävän edellyttämät tiedot, taidot, soveltuvuus työyhteisöön, vuorovaikutustaidot ja kehitysmyönteisyys.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi arvostamme kehitysvamma-alan erityistietojen, erilaisten asiakastyön menetelmien ja kommunikaatiotaitojen (esim. selkokieli, viittomat, kuvat, esineet) soveltavaa osaamista, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, lääkeosaamista, apuvälineosaamista, hygieniaosaamista sekä kirjallisia dokumentointitaitoja.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtyä huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Lisäksi tehtävässä edellytetään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukaista rikosrekisteriotetta, sillä kodeissa saattaa tilapäisesti asua myös alle 18-vuotiaita asiakkaita.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Hakemus pyydetään täyttämään ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Haastattelut suoritetaan ensisijaisesti 28.4.2021 klo 12 alkaen.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

vastaava ohjaaja Teija Järvinen p. 040 133 6295

Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Paljetie 16, 36200 Kangasala

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon.

Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.

Kangasalan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat