Ohjaaja - Lahden kaupunki

Tule Tiirismaa HOIVA-luokan OHJAAJAKSI alkaen 5.8.2021. Ohjaaja toimii erityisluokanopettajan työparina vaativan erityisen tuen oppilaiden luokalla. Viikkotyöaika on 38,25 tuntia ja työtunnit sijoittuvat koulupäivinä klo 8 -16 välille.

Tiirismaan yhtenäiskoulussa opiskelee 0-9 vuosiluokkien oppilaita noin 630 ja opetus- ja kasvatustehtävissä toimii noin 60 henkilöä. Koulu sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa ja matkakeskusta, joten koululle on hyvät kulkuyhteydet. Koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa.

Ohjaajan työn tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, tukea oppilaita ja perheitä löytämään olemassa olevia voimavaroja ja auttaa heitä kiinnittymään ympäröivään yhteiskuntaan heidän kykyjensä mukaisella tavalla. Ohjaaja tunnistaa hyvinvoinnin suojaavia- ja riskitekijöitä sekä osaa soveltaa ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen näkökulmia oppilaiden (sekä perheen) tilanteisiin.

Ohjaaja on arjessa yhteydessä oppilaisiin ja huoltajiin esim. tilanteessa, jossa oppilas ei ole tullut kouluun. Hän osallistuu Tiirismaan koulun oppilashuoltotiimin tapaamisiin.

HOIVA-luokan toiminnan tavoitteena on tukea oppilaita jokaisen omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan, luoda oppilaille mahdollisuus ja kokemus ikätasoiseen ryhmään kuulumisesta, mahdollisuus harjoitella vuorovaikutustaitoja turvallisessa ryhmässä, matalalla kynnyksellä. Ohjaajana osallistut vanhempien vertaistukiryhmän tapaamisten suunnitteluun ja olet mukana tapaamisissa. Kouluvuoden päättyessä ohjaaja tukee nivelvaihetta ja saattelee päättötodistuksen saavia oppilaita uusien opintojen pariin. Kesällä ohjaaja tapaa oppilaita ja ohjaa heitä vapaa-ajan toimintaan.

Toivomme sinulla olevan sosionomin koulutus. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Hakijan eduksi voidaan lukea kokemus nuorten parissa toimimisesta.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä työterveyshoitajantodistus terveydentilastaan. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 18.5.2021 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/tiirismaan-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Malla Mäkelä puh. 044 018 7391, malla.makela@edu.lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Tiirismaan peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Ursankatu 2, 15100 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat