Ohjaaja - Kajaanin kaupunki

Kainuun ammattiopisto on osatoteuttajana Titity - Tilalta tietoon ja työelämään hankkeessa. Kyseessä on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Muita toteuttajia ovat KAMK ja Luonnonvarakeskus.

Haemme hankkeelle puoliaikaista (50%) ohjaajaa ajalle 1.8.2021-30.6.2023.

Ohjaaja yhteistyössä projektitoimijoiden ja yhteistyöverkostojen kanssa ja vastaa hankkeen maatilatoiminnan koordinoinnista KAO:n osalta. Osallistuu valmennusten suunnitteluun ja toteutukseen. Hän vastaa sosiaalialan ammattilaisena ryhmien ohjaamisen tukemisesta valmennuksissa ammatillisin Green Care -menetelmin valmennuksessa olevien hyvinvoinnin ja elämäntilanteen edistämiseksi. Vastaa asiakkaita koskevasta yhteistyöstä TE-palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Osallistuu oppimisympäristöjen tunnistamiseen ja osaamisen havainnointiin yhdessä työpaikan kanssa. Osallistuu hankkeen toimenpiteiden arviointiin.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa sosiaalialan korkeakoulututkintoa, luonto-alan koulutusta sekä Green Care asiantuntemusta. Eduksi katsomme hyvät yhteistyö- ja ohjaamistaidot, projektiosaamisen sekä alan verkostojen tuntemus.

Valinnassa otetaan ensisijaisesti huomioon Kajaanin kaupungin lomaututetut ja työnteon keskeytyksellä olevien hakemukset, mikäli he täyttävät kelpoisuusehdot.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja tulos huumausainetestistä. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani. Hakuaika päättyy 15.6.2021 klo 15.

Lisätietoja

http://www.kao.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Koulutuspäällikkö Renne Sänisalmi, 044 797 4512, renne.sanisalmi@kao.fi

Lisätietoja

Koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto

Kajaani on 36 500 asukkaan maakuntakeskus Kainuussa. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon.

Kajaanin kaupungin ylläpitämä koulutusliikelaitos vastaa ammatillisesta koulutuksesta Kainuussa ja Kuusamossa sekä lukiokoulutuksesta Kajaanissa. Koulutusliikelaitoksessa opiskelee ammatillisessa koulutuksessa vuosittain noin 3000 nuorta ja aikuista ja Kajaanin lukiossa 600 nuorta. Työntekijöitä on yli 300 henkilöä.


Osoite: Kirkkoahontie 115, 87810 Kajaani

Sinulle suositellut työpaikat