Haemme nyt kehitysvammaisten asumispalveluihin Heikkilään, Nurmijärvelle

ohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen alkaen 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 21.1.2021 klo 14.00.

Heikkilän asumispalveluyksikössä on ohjattu ryhmäkoti ja sieltä annetaan myös tuetun asumisen ohjausta lähialueiden itsenäisesti asuville tukiasukkaille. Ryhmäkodin ja tuetun asumisen toiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää asukkaiden omatoimisuutta ja elämänhallintaa. Tavoitteena on ohjata ja tukea asukkaita yksilöllisesti kaikilla jokapäiväisen elämän osa-alueilla niin, että he voivat elää mahdollisimman itsenäistä ja oman näköistään elämää. Heikkilän tärkein tavoite on olla koti, jossa jokainen tuntee olonsa turvalliseksi sekä itsenä tärkeäksi ja hyväksytyksi.

  • Ohjaajana tehtävänäsi on ohjata, tukea ja avustaa asukkaita yksilöllisesti, itsemääräämisoikeutta ja yhteisöllissyyttä vahvistaen kaikissa asumisen ja arkielämän asioissa, kuten ruuanlaitossa, itsestä ja kodista sekä terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimisessa, asioimisessa ja liikkumisessa, rahankäytössä ja sosiaalisissa suhteissa.
  • Työ vaatii paljon itsenäisyyttä ja on 2-vuorotyötä viikon jokaisena päivänä.
Kelpoisuusehtona tehtävään edellytämme sosiaali- terveydenhuollon henkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai aiempaa kouluasteista ammatillista perustutkintoa sekä soveltuvuutta tehtävään. Edellytämme myös hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityötaitoja, joustavuutta, oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Arvostamme myös sopeutumiskykyä ja muutosvalmiutta sekä intoa ja aitoa tahtoa kehittää ja myös itse kehittyä yhdessä tiimin ja yhteistyöverkoston kanssa. Työn hoitamisessa on etu, jos sinulla on ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työnkuvan kodinomaisen yksikön nykyaikaisissa ja toimivissa tiloissa. Työssä tukenasi on ammattitaitoinen, kokenut ja vahvasti yhteen hiileen puhaltava työyhteisö, joka matkaa koko ajan kohti vahvempaa itse- ja yhteisöohjautuvuutta.

Tule kanssamme toteuttamaan ja kehittämään kehitysvammaisten yksilöllistä asumista ja hyvää arkea!

Lisätiedot & yhteydenotot:

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassaolevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta.
  • LOVE - lääkehoidon verkko-opinnot sekä tentit tulee olla suoritettu tai suorittaa koeajan aikana.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajana meitä varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
Tutustu työnantajaan

Asumispalveluiden esimies, Kirsi Hirsimäki, puh. 050 497 2426, kirsi.hirsimaki@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.